Ideja

Stranica je usmjerena prema raznim ciljnim grupama i profesijama kako bi na što lakši, brži i jednostavniji način mogli izabrati gotove kombinacije određenih boja koje se nude u kategorijalnim podjelama.

U sustavu navigacije, u padajućim izbornicima pod nazivom Što je boja, Teorija boja, Učinak boja, Kontrasti boja, Atributi boja, Učinak boja, Psihologija i simbolika boja omogućen je uvid u učenje o bojama kako bi priložene informacije utjecale na izbor predloženih paleta.

Predložene palete boja kao pomoć pri dizajniranju trebale bi biti pouzdan alat i komunikacijska osnova za daljne kreativno korištenje boja u različitim vrstama poslova. Kombinacija boja u paletama izvedena je na osnovu podjele i sistematizacije boja Johanesa Ittena prema kontrastnim svojstvima.

Poznavanje psihologije boja predstavlja ključni faktor u adekvatnom izboru paleta boje kako bi se izbjegle pogreške pri dizajniranju.

Kontrasti boja

  • kontrast boje prema boji
  • kontrast svjetlo-tamno
  • kontrast toplo-hladno
  • komplementarni kontrast
  • simultani (istodobni kontrast)
  • kontrast kvalitete
  • kontrast kvantitete