SVI PROGRAMI KOJE UPISUJEMO U ŠK. GOD. 2022./2023.  SU ČETVEROGODIŠNJI

 

PRIRODOSLOVNA GIMNZIJA Opis programa. Kurikulum prirodoslovne gimnazije prvenstveno je usmjeren pripremanju učenika za nastavak obrazovanja na nekoj od visokoškolskih ustanova. Obrazovanjem u odjelu prirodoslovne gimnazije stječu se široka opća znanja i kompetencije te mnoge vještine korisne u nastavku školovanja s naglaskom na vještinama praktičnog rada i istraživačkom pristupu radu u prirodoslovnom području. U nastavnome planu i programu prirodoslovne gimnazije uz obvezne predmete jezičnoga i humanističkoga područja, za razliku od ostalih gimnazija, prirodoslovni predmeti (kemija, biologija i fizika) realiziraju se u većem tjednom fondu sati i s obveznim laboratorijskim vježbama u opremljenim kabinetima i laboratorijima. Što poslije škole? S obzirom na usmjerenost kurikuluma prema prirodoslovnom području, prirodoslovna gimnazija izvrstan je izbor za učenike koji vole istraživati, a žele nastaviti školovanje na fakultetima, naročito prirodoslovnima (npr. medicini, kemiji, biologiji, veterini i sl.) za koje budu kvalitetno pripremljeni. S položenim obveznim ispitima državne mature gimnazijalci stječu srednju školsku spremu.  

KEMIJSKI TEHNIČAR Opis poslova Kemijski tehničar radi u kemijskom laboratoriju gdje provodi različite laboratorijske postupke da bi utvrdio strukturu i kvalitetu supstancija te uvjete njihove optimalne primjene. Organizira i izvodi ispitivanja kvalitete i analize materijala, provjerava funkcionalnost opreme. Također organizira i izvodi laboratorijske postupke na području kemijskih reakcija i kemijsko-fizikalnih tehnoloških operacija, provodi nadzor i odgovara za poštivanje mjera i propisa zaštite na radu te vodi evidenciju o utrošenim kemikalijama i stanju laboratorijske opreme. Ukoliko radi u laboratoriju koji uključuje i postrojenje za pokusnu proizvodnju, kemijski tehničar vodi i nadzire proizvodnju te optimira parametre za postizanje zadane kvalitete proizvoda. Ako radi s kemijskim laborantima, ima rukovodeću funkciju te za koordinaciju i kontrolu njihova rada utvrđuje tehnološke recepture i postupke prema kojima trebaju izvoditi zadatke. U pravilu, laboranti rade s jednostavnijom opremom, a složenije i nestandardizirane procedure provode kemijski tehničari. Oprema u laboratoriju može biti vrlo precizna i procesi automatizirani, što znači da kemijski tehničar mora znati rukovati opremom i koristiti se računalom u svakodnevnom radu. Budući da koordinira rad, on i prikuplja sve rezultate analize pojedinih uzoraka te u okviru danih ovlasti donosi odluke o upotrebljivosti supstancije i o eventualnim mjerama za korekciju kvalitete. U okviru svoga rada kemijski tehničar vodi i dokumentaciju o radu, o kvaliteti sirovina i proizvoda te o dobivenim rezultatima izvještava voditelje. Kemijski tehničar može sudjelovati i u tehničkoj obradbi tržišta, što znači da treba biti u stalnom dodiru s potrošačima proizvoda koji raspolažu jednostavnijom tehnologijom primjene.

Radni uvjeti Kemijski tehničari rade u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru. To mogu biti laboratoriji ispunjeni staklenim cijevima, posudama, plamenicima i drugom standardnom kemijskom opremom, ali i potpuno automatizirani, zatvoreni sistemi u koje tehničar stavlja pripravljene supstancije, a zatim na kontrolnom ekranu prati tok kemijskog procesa. Rade u standardnom radnom vremenu, osim iznimno, kada treba nadgledati dugotrajnije kemijske reakcije. Rad se odvija sjedeći ili stojeći, a uključuje i povremeno podizanje tereta. Kemijski tehničar radi sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost neugodnih mirisa te kontakt sa supstancijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski. Potrebno je i poštivanje procedura pri korištenju i skladištenju otrovnog i zapaljivog materijala.

Poželjne osobine Dobro opće zdravstveno stanje, strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnog usmjeravanja pažnje, emocionalna stabilnost, smisao za rješavanje tehničkih problema. Zanimanje kemijskog tehničara primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergija (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskim laboratorijima niti se općenito baviti kemijskom strukom), smetnje vida i sluha, neraspoznaju boje, respiratorne smetnje (bronhitis, asma), nedostatak osjeta mirisa, kronični ekcem kože te veća oštećenja lokomotornog sustava (ruku, nogu i kralježnice). Budući da je rad u laboratoriju okvalificiran kao posao s posebnim uvjetima rada, propisano je zapošljavanje pojedinaca čije su intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka.

Što poslije škole? Kemijski tehničari zapošljavaju se u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti te laboratorijima pri kemijskoj proizvodnji, proizvodnji i preradbi papira, proizvodnji nemetalnih materijala, kriminalističkim laboratorijima, farmaceutskoj i kozmetičkoj  industriji, građevinarstvu, brodogradnji, energetici, trgovinama – drogerijske robe, boje i lakova, parfumerijske robe i kozmetike. Zbog stalnih promjena i usavršavanja laboratorijske opreme i kemijske tehnologije, očekuje se stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama.     WEB DIZAJNER Opis poslova. Web dizajner izrađuje web-stranice i web-aplikacije. Pritom se koristi tehnologijama kao što su HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL i sl. Osim o funkcionalnosti, web dizajner mora voditi računa i o osmišljavanju izgleda web-stranica, stoga treba steći znanja iz područja dizajna i programiranja. Mora dobro poznavati mogućnosti alata koje koristi pri radu, kao i mogućnosti računala, mobilnih uređaja i interneta. Nužan je razvijen osjećaj za vizualno komuniciranje i estetiku, dok je istovremeno neophodno poznavanje internetskih tehnologija jer one određuju granice dizajnerske slobode. Za potrebe izrade stranica web dizajner izrađuje i oblikuje tekst, sliku, video i animacije. Alternativni nazivi zanimanja: front-end developer, tehničar za razvoj web-sučelja. Radni uvjeti. Web dizajner provodi radni dan pred računalom radeći u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći. Poželjne osobine. Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju, dobra misaona koncentracija, sposobnost apstraktnog razmišljanja i rješavanja problema, odgovarajuća kulturna razina, kreativnost, strpljivost, upornost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu. Kontraindikacije za rad su slabovidnost i neraspoznavanje boja, oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta i kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Što poslije škole? Nužno je stalno učenje i usavršavanje budući da je rad web dizajnera vezan uz primjenu i razvoj novih tehnologija. Moguće je zapošljavanje u medijskim kućama, digitalnim i web-agencijama, a vrlo često i osnivanje samostalne djelatnosti. Nastavak školovanja najčešće je na stručnom ili sveučilišnom studiju iz područja informatike ili dizajna.   GRAFIČKI UREDNIK-DIZAJNER Opis poslova. Grafički dizajner bavi se likovnim oblikovanjem i osmišljavanjem vizualnih identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa i pratećih poslovnih tiskanica, kao što su memorandumi, posjetnice, kuverte, fascikli). Također oblikuje knjige, časopise, promotivne reklamne materijale, plakate i jumbo plakate. Razvojem digitalnih medija, osim otisaka na papiru, kreira i osmišljava sučelja internet-stranica i digitalne oglase. Grafički dizajner brine se da proizvod osim svojih funkcionalnih aspekata ima i vizualno privlačne elemente, da bude uočljiv i prepoznatljiv. U svojem se oblikovanju koristi ilustracijom, fotografijom, bojama i tipografijom.  Od narudžbe do realizacije sudjeluje u svim segmentima procesa proizvodnje – upoznat je s tehnologijom otiskivanja i grafičke dorade, komunicira s tiskarom, organizira posao, korigira probne uzorke otisnutih materijala. U radu se služi računalima opremljenim specijaliziranim grafičkim aplikacijama te komunicira i surađuje s grafičkim dizajnerima, tehničkim urednicima i naručiteljima grafičkih proizvoda. Radni uvjeti. Grafički urednik-dizajner radi u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći. Dio poslova obavlja u prostoriji bez buke i isparavanja, a prema potrebi posla odlazi i u tiskare, gdje je izložen papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te buci. Posao dizajnera zahtijeva veliku predanost radu, kreativnost i široki spektar znanja. Kako je poslovno vezan uz definirane rokove, bitne su vještine planiranja i organiziranja vremena. Poželjne osobine. Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju, dobra misaona koncentracija, odgovarajuća obrazovna i odgojna razina, kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu. Što poslije škole? Za dizajnere je važno da se u radu stalno usavršavaju, s obzirom na to da se trendovi mijenjaju, a aplikacije poboljšavaju. Mogućnost zapošljavanja u dizajnerskim studijima, novinskim kućama, izdavaštvu i ostalim tiskarskim djelatnostima, industriji proizvodnje papira i kartonske ambalaže. Rad u reklamno-propagandnoj djelatnosti, kao i osnivanje samostalne djelatnosti u nekim od navedenih područja grafičke djelatnosti. Nastavak školovanja može biti na fakultetima dizajna i fakultetima likovnih umjetnosti te vizualnih komunikacija.   MEDIJSKI TEHNIČAR opis poslova Medijski tehničar je program kojim se usvaja znanje iz područja informatičkih tehnologija i multimedijskih komunikacija. Medijski tehničar sudjeluje u proizvodnji audiovizualnih medijskih sadržaja, prilagođava medijske sadržaje za pohranu i distribuciju na različitim medijskim platformama te sudjeluje u tehničkoj izvedbi i praćenju događanja. U kreiranju  audiovizualnih medijskih sadržaja bavi se poslovima fotografiranja i obrađivanja fotografija, snimanjem, montiranjem i obradom videa i zvuka, izrađivanjem animacija, grafičkom obradom medijskih sadržaja i izrađivanjem interaktivnih sučelja za pregled medijskih sadržaja. Posao medijskog tehničara uključuje sudjelovanje u tehničkoj izvedbi, realizaciji i praćenju događanja, instaliranje i podešavanje opreme te prenošenje i pohranjivanje medijskog sadržaja. radni uvjeti Medijski tehničar radi u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći. Dio poslova obavlja u prostoriji bez buke i isparavanja, a sukladno potrebi posla odlazi i u druge radne prostorije. Medijski tehničar može raditi i kao snimatelj što podrazumijeva i rad na otvorenom. poželjne osobine Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra misaona koncentracija, odgovarajuća kulturna razina, kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu. Medijski tehničar mora imati smisla za rješavanje tehničkih problema i prostorne odnose. Važna je preciznost u radu, spretnost ruku i prstiju te normalan vid. što poslije škole? Za medijskog tehničara  važno je stalno usavršavanje u radu. Mogućnost zapošljavanja u TV kućama, glazbenim studijima, dizajnerskim studijima, novinskim kućama, radiopostajama, reklamno-propagandnoj djelatnosti, kao i osnivanja samostalne djelatnosti. Za nastavak školovanja ovaj program omogućuje ravnopravnu konkurenciju pri upisu na studije informatičkih znanosti, studije dizajna ili kazališne i filmske umjetnosti.