SVI PROGRAMI KOJE UPISUJEMO U ŠK. GOD. 2020./2021.  SU ČETVEROGODIŠNJI

INTERMEDIJSKI FOTOGRAF – NOVO ZANIMANJE!

Intermedijski fotograf je zanimanje 21. stoljeća! Potpuno novo zanimanje u trajanju četiri godine prilagođeno tržištu i trendovima. Stručnim znanjem i vještinama intermedijski fotograf producira i obrađuje fotografije te ih primjenjuje u odabranom mediju.  Kroz komunikaciju s klijentima, suradnju sa srodnim zanimanjima, prezentiranje fotografskih usluga, intermedijski fotograf vizualno komunicira u širokom spektru tema i motiva. Izražava se prema svojim afinitetima, od modne i reklamne fotografije, do pejzaža,  reportažne fotografije i video snimanja. Radi s prirodnim svjetlom i  studijskom rasvjetom, koristi računalne aplikacije za primjenu fotografije u grafičkom dizajnu, animira fotografije i montira videa. Svoju kreativnost pokazuje kroz fotografske projekte i eksperimentalni rad u analognom i digitalnom laboratoriju.
Radi u tvrtkama koje produciraju vizualne sadržaje, u novinama i časopisima, ali može raditi i samostalno s klijentima koji traže fotografske usluge. Ovaj četverogodišnji program pruža mogućnost daljnjeg školovanja na umjetničkim i filmskim akademijama, kao i izlazak na državnu maturu i upis na fakultet.

 

PRIRODOSLOVNA GIMNZIJA

Gimnazija kao općeobrazovna škola omogućava svakom učeniku razvijanje interesa, potreba i općega znanja što omogućava kvalitetniji upis na fakultete. Program prirodoslovne gimnazije novi je program koji posebno dobro priprema učenike za studij na prirodoslovnim fakultetima. Prednost upisa u prirodoslovnu gimnaziju je mogućnost učenja programa kemije, biologije i fizike kroz vježbe u dobro opremljenim laboratorijima čime se stječu kompetencije istraživačkoga laboratorijskog rada. Za učenike koji vole prirodoslovlje, a ne uspiju u cjelovitome gimnazijskom programu, omogućava se prijelaz u prirodoslovna strukovna zanimanja kemije i ekologije.

 

KEMIJSKI TEHNIČAR

Pomaže pri organizaciji i nadzoru kemijsko-tehnoloških proizvodnih procesa, kontrolira rad strojeva, prikuplja uzorke, provodi kemijska mjerenja te vodi tehničku dokumentaciju o provedenim analizama. Kemijski/-a tehničar/-ka radi u svim granama bazne i prerađivačke kemijske industrije (primjerice, proizvodnji anorganskih i organskih kiselina, pigmenata, vodikovog peroksida, perborata, cementa, proizvodnji boja i lakova, sredstava za pranje i čišćenje, ljepila, najrazličitijih proizvoda od plastike, industriji celuloze i papira, obradi otpadnih tvari i slično), kao i u srodnim područjima (proizvodnji tekstila, kože, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji itd.).

 

MEDIJSKI TEHNIČAR

Medijski tehničar obavlja poslove oblikovanja i uporabe multimedijalnih i mrežnih Internet tehnologija. To uključuje izradu grafičkih rješenja i obradu fotografija, te izradu, održavanje i uređivanje internetskih stranica. U svom poslu može izrađivati Flash animacije, kreativan i funkcionalan dizajn sučelja, izradu medijskih prezentacija, rješavanje praktičnih zadataka vezanih za programiranje te izradu računalne mreže. Medijski tehničar radi u tvrtkama koje organiziraju promidžbu i poslovanje putem Interneta ili organiziraju različite multimedijalne prezentacije. S obzirom na brz razvoj tehnologije istražuju i procjenjuju novu opremu, te daju preporuke za optimalnu upotrebu pojedinih tehnologija. Tijekom školovanja usvajaju znanja iz područja informacijskih tehnologija i multimedijskih komunikacija koja su nužna za izradu promotivnih prezentacija novih ideja, proizvoda i projekata.

 

WEB DIZAJNER

Web dizajner oblikuje i osmišljava internetske stranice, priprema tekstove i slikovne materijale za objavljivanje na Internetu, izrađuje stranice te ih postavlja na Internet. Izrada mrežnih stranica obuhvaća osmišljavanje dizajna stranica te osmišljavanje jednostavnih animacija i interaktivnih dodataka u jeziku skripta. Glavni zadatak web dizajnera je korisniku ponuditi vizualno privlačnu sliku, ali i razumljivu informaciju. Dizajner mora biti stručan u uređenju i obradi tekstova i slikovnog materijala. Mora dobro poznavati mogućnosti alata koje koristi pri radu, tj. mogućnosti računala i Interneta.

 

GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA

Obavlja tisak novina, knjiga, časopisa, plakata, kataloga, tiskanica, reprodukciju slika i fotografija te različitih drugih materijala. U radu se služi različitim tehnikama: knjigotiskom, offsetnim tiskom, sitotiskom, tampon tehnikom i sl. Ovisno o zahtjevima posla i tehnici koja se primjenjuje, radi na različitim strojevima* (knjigotiskarskim strojevima, offsetnim strojevima, strojevima za sitotisak). Grafički tehničar tiska organizira pojedine faze tehnološkog procesa u tisku – obavlja poslove pripreme stroja za tisak, kontrolira proces tiska – boju, rad stroja i konačni proizvod. Osim pripreme, realizacije i kontrole tehnološkog procesa otiskivanja, vodi računa o vizualnom izgledu otiska te podudaranju sa originalom.

 

GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE

Prilikom izrade grafičkog proizvoda, u posljednjoj fazi koja je vrlo važna i složena, obavezan je proces dorade. Radi na završnoj doradi različitih vrsta tiskovina – grafički dorađuje knjige, zaštitne korice, albumi, mape, kutije, brošure, prospekti, katalozi, blokovi, etikete, kartice, omotnice, koverte, ukrasne vrećice. Otisnuti materijal strojno ili ručno priprema za konačni oblik. Otisnute stranice slaže u časopis, knjigu ili drugi željeni oblik. Prema potrebi radi na različitim strojevima: stroju za šivanje, stroju za klamanje i stroju za rezanje. Tehničar podešava mašine, izrezuje registre, označava brojeve stranica i ukrašava korice.