Trajanje obrazovanja 4 godine

Opis poslova

Prilikom izrade grafičkog proizvoda, u posljednjoj fazi koja je vrlo važna i složena, obavezan je proces dorade. Radi na završnoj doradi različitih vrsta tiskovina – grafički dorađuje knjige, zaštitne korice, albumi, mape, kutije, brošure, prospekti, katalozi, blokovi, etikete, kartice, omotnice, koverte, ukrasne vrećice. Otisnuti materijal strojno ili ručno priprema za konačni oblik. Otisnute stranice slaže u časopis, knjigu ili drugi željeni oblik. Prema potrebi radi na različitim strojevima: stroju za šivanje, stroju za klamanje i stroju za rezanje. Tehničar podešava mašine, izrezuje registre, označava brojeve stranica i ukrašava korice.

 

Sektor: GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE

Strukovna kvalifikacija/zanimanje: GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE / ŠIFRA: 210404

 

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI
1. razred 2. razred 3. razred    4. razred
tjedno god. tjedno god. tjedno god. tjedno god.
1. Hrvatski jezik 4 140 4 140 3 105 3 96
2. Strani jezik* 2 70 2 70 2 70 2 64
3. Etika / vjeronauk* 1 35 1 35 1 35 1 32
4. Povijest 2 70 2 70
5. Geografija 2 70 1 35
6. Politika i gospodarstvo 2 64
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 70 2 64
8. Matematika 3 105 3 105 3 105 3 96
9. Fizika 2 70 2 70
10. Kemija 2 70 2 70
11. Biologija 2 70
12. Informatika 2 70 2 70
13. Strojarstvo 3 105 2 70
14. Elektrotehnika s automatikom 2 70 2 64
15. Grafički dizajn 3 105 3 96
16. Grafička tehnologija 2 70 2 70 2 70 2 64
17. Praktična nastava 6 210 6 210 12 420 12 384
18. Zaštita na radu 16
19. Stručna praksa 84 84 84 35
    U K U P N O 32 1136 32 1120 32 1120 32 1024

* dolazi do bifurkacije pri realizaciji nastavnog programa