Trajanje obrazovanja 4 godine

Opis poslova

Obavlja tisak novina, knjiga, časopisa, plakata, kataloga, tiskanica, reprodukciju slika i fotografija te različitih drugih materijala. U radu se služi različitim tehnikama: knjigotiskom, offsetnim tiskom, sitotiskom, tampon tehnikom i sl. Ovisno o zahtjevima posla i tehnici koja se primjenjuje, radi na različitim strojevima* (knjigotiskarskim strojevima, offsetnim strojevima, strojevima za sitotisak). Grafički tehničar tiska organizira pojedine faze tehnološkog procesa u tisku – obavlja poslove pripreme stroja za tisak, kontrolira proces tiska – boju, rad stroja i konačni proizvod. Osim pripreme, realizacije i kontrole tehnološkog procesa otiskivanja, vodi računa o vizualnom izgledu otiska te podudaranju sa originalom.

 

Sektor: GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE

Strukovna kvalifikacija/zanimanje: GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA  / ŠIFRA: 210304

 

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI
1. razred 2. razred 3. razred    4. razred
tjedno god. tjedno god. tjedno god. tjedno god.
1. Hrvatski jezik 4 140 4 140 3 105 3 96
2. Strani jezik* 2 70 2 70 2 70 2 64
3. Etika / vjeronauk* 1 35 1 35 1 35 1 32
4. Povijest 2 70 2 70
5. Geografija 2 70 1 35
6. Politika i gospodarstvo 2 64
7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 70 2 64
8. Matematika 3 105 3 105 3 105 3 96
9. Fizika 2 70 2 70
10. Kemija 2 70 2 70
11. Biologija 2 70
12. Informatika 2 70 2 70
13. Strojarstvo 3 105 2 70
14. Elektrotehnika s automatikom 2 70 2 64
15. Grafički dizajn 3 105 3 96
16. Grafička tehnologija 2 70 2 70 2 70 2 64
17. Praktična nastava 6 210 6 210 12 420 12 384
18. Zaštita na radu 16
19. Stručna praksa 84 84 84 35
    U K U P N O 32 1136 32 1120 32 1120 32 1024

* dolazi do bifurkacije pri realizaciji nastavnog programa