Trajanje obrazovanja 4 godine

Opis poslova

Grafički urednik -dizajner bavi se likovnim oblikovanjem i osmišljavanjem vizualnih identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa i pratećih poslovnih tiskanica, kao što su memorandumi, posjetnice, kuverte, fascikli). Također oblikuje knjige, časopise, promotivne reklamne materijale, plakate i jumbo plakate. Razvojem digitalnih medija, osim otisaka na papiru, kreira i osmišljava sučelja internet-stranica i digitalne oglase.

Grafički urednik- dizajner brine se da proizvod osim svojih funkcionalnih aspekata ima i vizualno privlačne elemente, da bude uočljiv i prepoznatljiv. U svojem se oblikovanju koristi ilustracijom, fotografijom, bojama i tipografijom.

Od narudžbe do realizacije sudjeluje u svim segmentima procesa proizvodnje – upoznat je s tehnologijom otiskivanja i grafičke dorade, komunicira s tiskarom, organizira posao, korigira probne uzorke otisnutih materijala.

U radu se služi računalima opremljenim specijaliziranim grafičkim aplikacijama te komunicira i surađuje s grafičkim dizajnerima, tehničkim urednicima i naručiteljima grafičkih proizvoda.

Radni uvjeti

Grafički urednik-dizajner radi u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći. Dio poslova obavlja u prostoriji bez buke i isparavanja, a prema potrebi posla odlazi i u tiskare, gdje je izložen papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te buci. Posao dizajnera zahtijeva veliku predanost radu, kreativnost i široki spektar znanja. Kako je poslovno vezan uz definirane rokove, bitne su vještine planiranja i organiziranja vremena.

Poželjne osobine

Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju,
dobra misaona koncentracija, odgovarajuća obrazovna i odgojna razina, kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu.

Što poslije škole?

Za dizajnere je važno da se u radu stalno usavršavaju, s obzirom na to da se trendovi mijenjaju, a aplikacije poboljšavaju.

Mogućnost zapošljavanja u dizajnerskim studijima, novinskim kućama, izdavaštvu i ostalim tiskarskim djelatnostima, industriji proizvodnje papira i kartonske ambalaže. Rad u reklamno- propagandnoj djelatnosti, kao i osnivanje samostalne djelatnosti u nekim od navedenih područja grafičke djelatnosti.

Nastavak školovanja može biti na fakultetima dizajna i fakultetima likovnih umjetnosti te vizualnih komunikacija.

 

 

Sektor: GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE

Strukovna kvalifikacija/zanimanje:GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER / ŠIFRA: 210604 

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

1.

Hrvatski jezik

4

140

4

140

3

105

3

96

2.

Strani jezik

3

105

3

105

3

105

3

96

3.

Povijest

2

70

2

70

4.

Vjeronauk / Etika

1

35

1

35

1

35

1

32

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

2

70

2

70

2

64

6.

Politika i gospodarstvo

 

2

64

7.

Fizika

2

70

2

70

8.

Matematika

3

105

 3

105

3

105

3

96

9.

Kemija

2

70

10.

Biologija

2

70

 

11.

Geografija

2

70

1

35

12.

Informatika

2

70

2

70

13.

Likovna umjetnost

2

70

2

70

14.

Grafički dizajn

2

70

2

70

2

70

2

64

15.

Fotografija i film

 

2

70

16.

Grafička tehnologija

2

70

2

70

2

70

2

64

17.

Strojevi i automatika

 

  3

105

2

64

18.

Zaštita okoliša

1

35

19.

Multimedijske tehnologije

 

2

70

3

96

20.

Vizualne komunikacije

 

2

70

2

64

21.

Izborni predmet

 

2

64

22.

Praktična nastava*

3

105

3

105

6

210

6

192

 

IZBORNI PREDMET

Broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

21.1

Izrada web stranice

 

 

 

2

64

21.2

Promotivne aktivnosti u grafičkoj struci

 

 

 

2

64

21.3

Grafičke tehnike

 

 

 

2

64

 

NASTAVNI PREDMET

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

god.

god.

god.

god.

Stručna praksa **

84

84

84

0

* Praktična nastava se izvodi u računalnoj učionici i radnom procesu.

**Stručna praksa se izvodi u radnom procesu s ciljem razvijanja znanja i vještina koje je učenik stekao tijekom obrazovanja u prethodnim razredima. Ona se organizira po ugovorima škole i tvrtke, provodi se nakon završetka nastave i uvjet je za upis učenika u naredni razred.

***Izvedbu programa u strukovnom dijelu potrebno je usuglasiti sa Zakonom o zaštiti na radu.