Trajanje obrazovanja 4 godine


Opis poslova
Kemijski tehničar radi u kemijskom laboratoriju gdje provodi različite laboratorijske postupke da bi utvrdio strukturu i kvalitetu supstancija te uvjete njihove optimalne primjene. Organizira i izvodi ispitivanja kvalitete i analize materijala, provjerava funkcionalnost opreme. Također organizira i izvodi laboratorijske postupke na području kemijskih reakcija i kemijsko-fizikalnih tehnoloških operacija, provodi nadzor i odgovara za poštivanje mjera i propisa zaštite na radu te vodi evidenciju o utrošenim kemikalijama i stanju laboratorijske opreme.

Ukoliko radi u laboratoriju koji uključuje i postrojenje za pokusnu proizvodnju, kemijski tehničar vodi i nadzire proizvodnju te optimira parametre za postizanje zadane kvalitete proizvoda. Ako radi s kemijskim laborantima, ima rukovodeću funkciju te za koordinaciju i kontrolu njihova rada utvrđuje tehnološke recepture i postupke prema kojima trebaju izvoditi zadatke. U pravilu, laboranti rade s jednostavnijom opremom, a složenije i nestandardizirane procedure provode kemijski tehničari. Oprema u laboratoriju može biti vrlo precizna i procesi automatizirani, što znači da kemijski tehničar mora znati rukovati opremom i koristiti se računalom u svakodnevnom radu. Budući da koordinira rad, on i prikuplja sve rezultate analize pojedinih uzoraka te u okviru danih ovlasti donosi odluke o upotrebljivosti supstancije i o eventualnim mjerama za korekciju kvalitete. U okviru svoga rada kemijski tehničar vodi i dokumentaciju o radu, o kvaliteti sirovina i proizvoda te o dobivenim rezultatima izvještava voditelje.

Kemijski tehničar može sudjelovati i u tehničkoj obradbi tržišta, što znači da treba biti u stalnom dodiru s potrošačima proizvoda koji raspolažu jednostavnijom tehnologijom primjene.

Radni uvjeti
Kemijski tehničari rade u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru. To mogu biti laboratoriji ispunjeni staklenim cijevima, posudama, plamenicima i drugom standardnom kemijskom opremom, ali i potpuno automatizirani, zatvoreni sistemi u koje tehničar stavlja pripravljene supstancije, a zatim na kontrolnom ekranu prati tok kemijskog procesa. Rade u standardnom radnom vremenu, osim iznimno, kada treba nadgledati dugotrajnije kemijske reakcije. Rad se odvija sjedeći ili stojeći, a uključuje i povremeno podizanje tereta. Kemijski tehničar radi sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost neugodnih mirisa te kontakt sa supstancijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski. Potrebno je i poštivanje procedura pri korištenju i skladištenju otrovnog i zapaljivog materijala.

Poželjne osobine
Dobro opće zdravstveno stanje, strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnog usmjeravanja pažnje, emocionalna stabilnost, smisao za rješavanje tehničkih problema. Zanimanje kemijskog tehničara primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergija (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskim laboratorijima niti se općenito baviti kemijskom strukom), smetnje vida i sluha, neraspoznaju boje, respiratorne smetnje (bronhitis, asma), nedostatak osjeta mirisa, kronični ekcem kože te veća oštećenja lokomotornog sustava (ruku, nogu i kralježnice).

Budući da je rad u laboratoriju okvalificiran kao posao s posebnim uvjetima rada, propisano je zapošljavanje pojedinaca čije su intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka.

Što poslije škole?
Kemijski tehničari zapošljavaju se u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti te laboratorijima pri kemijskoj proizvodnji, proizvodnji i preradbi papira, proizvodnji nemetalnih materijala, kriminalističkim laboratorijima, farmaceutskoj i kozmetičkoj  industriji, građevinarstvu, brodogradnji, energetici, trgovinama – drogerijske robe, boje i lakova, parfumerijske robe i kozmetike.
Zbog stalnih promjena i usavršavanja laboratorijske opreme i kemijske tehnologije, očekuje se stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama.

Budući da program kemijskog tehničara daje dobru podlogu za studij medicine, stomatologije, farmacije i veterine, ali i za sve ostale tehničke fakultete možete se upisati na neko od  navedenih visokih učilišta.

Dobro je znati
Poslovi kemijskog tehničara najsličniji su poslovima farmaceutskog tehničarakemijskog laboranta, poslu operatora kemijskih postrojenja i ekološkog tehničara

 

Sektor: GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Strukovna kvalifikacija/zanimanje: KEMIJSKI TEHNIČAR /  ŠIFRA: 200104

 

 

    NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

OPĆEOBRAZOVNI  DIO

1.

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

105

3

96

2.

Strani jezik

2

70

2

70

2

70

2

64

3.

Povijest

2

70

2

70

4.

Geografija

2

70

1

35

5.

Etika / Vjeronauk

1

35

1

35

1

35

1

32

6.

Politika i gospodarstvo

1

32

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

2

70

2

70

2

64

8.

Matematika

4

140

4

140

3

105

3

96

9.

Fizika

2

70

2

70

2

70

2

64

10.

Biologija

2

70

2

70

2

70

11.

Računalstvo

2

70

2

70

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO

22

770

21

735

15

525

14

448

STRUKOVNI DIO

1.

Opća kemija s vježbama

3 + 4

105+140

2.

Anorganska kemija s vježbama

2 + 3

70+105

3.

Fizikalna kemija

2

70

4.

Vježbe iz fizikalne kemije

3

96

5.

Organska kemija s vježbama

3 + 3

105+-105

6.

Biokemija s vježbama

2 + 3

64+96

7.

Analitička kemija s vježbama

1 + 3

35+105

8.

Tehnološke operacije s vježbama

2 + 2

70+70

9.

Tehnološki procesi

3

96

10.

Primjenjena informatika

0 + 2

0+70

0 + 2

0+64

 

UKUPNO

29

1015

30

1050

29

1015

27

864

IZBORNI DIO:

1.

Drugi strani jezik

3

105

3

105

1

35

1

32

2.

Izabrani  kemijski pokusi

0 + 2

0 + 70

0 + 2

0+70

3.

Mineralogija

1

35

4.

Mikrobiologija

0 + 2

0+64

5.

Forenzička ispitivanja

0 + 2

0+64

6.

Geokemija

1

35

7.

Toksikologija

1+ 2

32+64

8.

Mjerenja u okolišu

0 + 2

0+70

9.

Astrokemija

1

35

10.

Povijest kemije

1

32

11.

Izabrani kemijski procesi

1

35

1

32

12.

Kemija i nutricionizam

1 + 1

35+35

13.

Osnove ekologije

1

35

14.

Kemijski procesi u okolišu

1

35

 

UKUPNO

33

1155

34

1190

33

1155

33

1056

FAKULTATIVNI DIO:

1.

Latinski jezik

2

70

2

70

 

 

 

 

2.

Stručna praksa

80

80

40

Izabrani kemijski procesi: zaštita materijala,organske sinteze, polimerni materijali