Trajanje obrazovanja 4 godine

Opis programa
Gimnazija kao općeobrazovna škola omogućava svakom učeniku razvijanje interesa, potreba i općeg znanja, što omogućava kvalitetniji upis na fakultete. Program prirodoslovne gimnazije je novi program koji posebno dobro priprema učenike za studij na prirodoslovnim fakultetima.

Prirodoslovna gimnazija nudi raznolik program projekata, izvannastavnih aktivnosti posjeta institutima, istraživačkim laboratorijima, muzejima, nacionalnim parkovima.
U programu prirodoslovne gimnazije pojačan je program kemije, biologije i fizike čime se kvalitetnije   stječe kompetencija za istraživački, eksperimentalni i laboratorijski rad.

Što poslije škole?
Kroz sate laboratorijskih vježbi u opremljenim laboratorijima škole u kojima se modernim metodama učenike uvoditi u istraživački, eksperimentalni, laboratorijski rad olakšan je  upis učenika, maturanata na studije medicine, farmacije, biologije, biokemije, kemije, veterine, sanitarnog inženjerstva, ekologije, zaštite na radu, prehrambene tehnologije, sanitarnog inženjerstva i kriminalistiku i forenziku.

 

PROGRAM  ZA STJECANJE SREDNJE ŠKOLSKE SPREME /  GIMNAZIJA  

PRIRODOSLOVNA  GIMNAZIJA / ŠIFRA: 320804

 

 

NASTAVNI  PREDMET

 

BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

OPĆEOBRAZOVNI  DIO

1.

Hrvatski jezik

4

140

4

140

4

140

4

128

2.

Strani jezik

3

105

3

105

3

105

3

96

3.

Latinski jezik

2

70

2

70

 

 

4.

Povijest

2

70

2

70

2

70

2

64

5.

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

35

1

32

6.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

2

70

2

70

2

64

7.

Geografija

2

70

2

70

2

70

 

8.

Matematika

4

140

4

140

3

105

3

96

9.

Fizika

2+1

70/35

2+1

70/35

2+1

70/35

2+1

64/32

10.

Kemija s vježbama

2+2

70/70

2+2

70/70

2+2

70/70

2+2

64/64

11.

Biologija

2+1

70/35

2+1

70/35

2+1

70/35

2+1

64/32

12.

Informatika

2

70

2

70

 

 

13.

Likovna umjetnost

 

 

2

70

 

14.

Psihologija

 

 

1

35

 

15.

Logika

 

 

1

35

 

16.

Sociologija

 

 

1

35

 

17.

Glazbena umjetnost

 

 

 

2

64

18.

Filozofija

 

 

 

2

64

19.

Politika i gospodarstvo

 

 

 

1

32

20.

Geologija

 

 

 

2

64

UKUPNO

32

1120

32

1120

32

1120

32

1024

FAKULTATIVNI DIO

1.

Drugi strani jezik *

2

70

2

70

2

70

2

64

2.

Osnove ekologije *

2

70

2

70

2

70

2

64