Trajanje obrazovanje 4 godine

Opis poslova

Web dizajner izrađuje web-stranice i web-aplikacije. Pritom se koristi tehnologijama kao što su HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL i sl. Osim o funkcionalnosti, web dizajner mora voditi računa i o osmišljavanju izgleda web-stranica, stoga treba steći znanja iz područja dizajna i programiranja. Mora dobro poznavati mogućnosti alata koje koristi pri radu, kao i mogućnosti računala, mobilnih uređaja i interneta. Nužan je razvijen osjećaj za vizualno komuniciranje i estetiku, dok je istovremeno neophodno poznavanje internetskih tehnologija jer one određuju granice dizajnerske slobode. Za potrebe izrade stranica web dizajner izrađuje i oblikuje tekst, sliku, video i animacije.

Alternativni nazivi zanimanja: front-end developer, tehničar za razvoj web-sučelja.

Radni uvjeti

Web dizajner provodi radni dan pred računalom radeći u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći.

Poželjne osobine

Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju, dobra misaona koncentracija, sposobnost apstraktnog razmišljanja i rješavanja problema, odgovarajuća kulturna razina, kreativnost, strpljivost, upornost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu.

Kontraindikacije za rad su slabovidnost i neraspoznavanje boja, oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta i kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Što poslije škole?

Nužno je stalno učenje i usavršavanje budući da je rad web dizajnera vezan uz primjenu i razvoj novih tehnologija.

Moguće je zapošljavanje u medijskim kućama, digitalnim i web-agencijama, a vrlo često i osnivanje samostalne djelatnosti.

Nastavak školovanja najčešće je na stručnom ili sveučilišnom studiju iz područja informatike ili dizajna.

 

Sektor: GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNO OBLIKOVANJE

Strukovna kvalifikacija/zanimanje: WEB DIZAJNER  / ŠIFRA:    211224    

 

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

tjedno

god.

OPĆEOBRAZOVNI  DIO

1.

Hrvatski jezik

4

140

4

140

3

105

3

96

2.

Strani jezik

3

105

3

105

3

105

3

96

3.

Povijest

2

70

2

70

4.

Vjeronauk / Etika

1

35

1

35

1

35

1

32

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

70

2

70

2

70

2

64

6.

Politika i gospodarstvo

2

64

7.

Fizika

2

70

2

70

8.

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

96

9.

Kemija

2

70

10.

Biologija

2

70

11.

Geografija

2

70

1

35

12.

Glazbena umjetnost

1

35

1

32

13.

Informatika

2

70

2

70

14.

Likovna umjetnost

2

70

2

70

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI DIO

25

875

24

840

13

455

15

480

STRUKOVNI DIO

1.

Programiranje za Web

0+2

0+70

0+2

0+70

0+2

0+64

2.

Baze podataka

0+2

0+70

0+2

0+64

3.

Računalna grafika

0+2

0+70

4.

Dizajn za web

0+3

0+105

0+3

0+105

0+2

0+64

5.

Web sadržaji

0+2

0+70

0+3

0+96

6.

Web projekti

0+2

0+70

0+3

0+105

0+4

0+140

0+4

0+128

7.

Komunikacija i marketing za web

2

70

2

64

8.

Internetske  tehnologije

3

105

 

UKUPNO STRUKOVNI DIO

3+4

105 +  140

0+8

0+280

2+13

70 +  455

2+13

64+416

IZBORNI DIO

1.

Animacija

0+4

0+140

0

0

2.

Grafički dizajn

0+4

0+128

3.

Mobilne web stranice

0+4

0+128

4.

Napredno programiranje za web

0+4

0+140

0

0

5.

Napredne baze podataka

0+4

0+128

*Izvedbu programa u strukovnom dijelu potrebno je usuglasiti sa Zakonom o zaštiti na radu.