KLASA: 110-01/21-01/13

URBROJ : 2170-56-01-21-04

Rijeka, 14. svibnja 2021.

,

Na temelju cl. 12 Pravilnika o načinu postupku zapošljavanja u  Prirodoslovnoj  i grafičkoj školi Rijeka, ravnatelj Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, dana 14. svibnja 2021. objavljuje sljedeću

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

  1. Poništava se javni natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA na odredeno vrijeme (KLASA: 110-01/21-01/13 , URBROJ: 2170-56-01-21-02) od 30. travnja 2021. objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Prirodoslovne i grafičke škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zbog povratka nastavnice na rad.

2. Ova Odluka objaviti će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl. ing.

 

Priloženi dokumenti:

Odluka o poništenju natječaja za nastavnika engleskog jezika