KLASA: 110-01/21-01/15

URBROJ: 2170-56-01-21-11

Rijeka, 8. lipnja 2021.

 

Temeljem čl. 12 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka (dalje u tekstu: Škola), ravnatelj Radenko Bradić dana 8. lipnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA

 

U postupku javnog natječaja za radno mjesto nastavnika strukovih predmeta Fotografski vremeplov i Fotografska produkcija (KLASA: 110-01/21-01/15, URBROJ: 2170-56-01-21-02) koji je trajao od 4. do 12. svibnja 2021. kandidat nije zadovoljio na testiranju pa se donosi Odluka o neizboru kandidata.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.