KLASA: 110-01/21-01/23
URBROJ: 2170-56-01-21-06
Rijeka, 25. kolovoza 2021.

Temeljem čl. 12 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka (dalje u tekstu: Škola), ravnatelj Radenko Bradić, dipl. ing., dana 26. kolovoza 2021. godine donosi

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA

U postupku javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ce strukovnih predmeta Medijske prezentacije i Web sadržaji koji je trajao od 6. do 14. kolovoza 2021. prijavljeni kandidati nemaju odgovarajuću vrstu obrazovanja pa se donosi Odluka o neizboru kandidata.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj Radenko Bradić, dipl. ing.

Priloženi dokumenti:

medijske prez.i Web sadrzaji Odluka o neizboru kandidata