Temeljem zaključka Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije i prijedloga ravnatelja srednjih škola u Primorsko-goranskoj županiji, župan Primorsko-goranske županije dana 28. listopada 2021. godine donio je Odluku o provedbi nastave prema modelu C (nastava na daljinu) za učenike srednjih škola u Primorsko-goranskoj županiji. Odluka će se primijeniti 4. i 5. studenog 2021. godine.

Nastava na daljinu 4. i 5. studenog 2021. provodit će se u jutarnjoj smjeni /prema jutarnjem rasporedu sati.

Priloženi dokument:
Odluka župana o provedbi nastave za učenike srednjih škola u Primorsko-goranskoj županiji