Učenici 3. PG razreda naše škole, Jana Krivošić, Tea Rosović, Luka Čulina i Damjan Juretić su svojim projektom Ne diskriminaciji sudjelovali 31. ožujka 2022. god. na Županijskoj smotri projekata iz područja Projekt građanin prema Kurikulumu Građanskog odgoja i obrazovanja, a uz mentorstvo nastavnice Željke Travaš, prof. savjetnice. Županijska smotra je održana videokonferencijom zbog epidemioloških mjera zaštite zdravlja od COVID-19 virusa.
Projekt građanin ima nekoliko sastavnica. Prva je prepoznavanje i opis problema u zajednici i javne politike koja taj problem ne rješava. Kao problem su učenici prepoznali učestalo prisutnu diskriminaciju u hrvatskom društvu po raznim osnovama. Odnosno, jedan od glavnih uzroka problemu je neprovedba Zakona o suzbijanju diskriminacije, kao i pojava novih društvenih fenomena koji Zakonom nisu regulirani, te neznanje.
Ovaj je problem isprepleten s našim svakodnevnim životom te se s njime konstantno susrećemo, ali ako nije riječ o nama samima, ne borimo se protiv njega. Potporu za ovaj projekt i našu politiku nalazimo i u preporuci pučke pravobraniteljice:
„Nužno je informirati i educirati javnost o diskriminaciji i mogućnostima zaštite, ali i konkretno djelovati… za suzbijanje postojeće, ali i prevenciju buduće diskriminacije u Hrvatskoj.“
Provođenjem ankete 200 ispitanika je pobliže upoznato s projektom, štoviše, doprinijelo je njegovoj kvaliteti.
Cilj projekta je educirati učenike, roditelje, građane i sve dionike u sustavu obrazovanja o važnosti tolerancije odnosno, sprječavanju diskriminacije u društvu te o propustima Zakona o suzbijanju diskriminacije.
Očekivani ishodi učenja i kompetencija/e koje su razvijane u projektu:
- goo C.5.1. Aktivno sudjeluje u građanskim inicijativama.
- goo C.5.3. Promiče kvalitetu života u zajednici.
Osvrt učenika na stečeno iskustvo
Luka: „Radeći na ovom projektu stekao sam nova znanja o raširenosti i vrstama diskriminacije, razvio svoju informatičku pismenost te naučio kako postupno istražiti neku temu.“
Jana: „Ovim projektom stvorila sam mogućnost sagledavanja društva iz drugačije perspektive. Moje ideje i stavovi o diskriminaciji ovim radom dobili su priliku biti javno izraženi te se nadam da će ovaj pokušaj djelovanja na boljitak društva doći do izražaja.“
Tea: „Ovaj me projekt poučio mnogim korisnim stvarima. Od postupka kojim možemo kvalitetno proučiti zakone i podatke o željenoj temi pa sve do toga koliko je diskriminacija zapravo isprepletena s našim životima.“
Damjan: „Ovaj projekt mi je prilika da pokažem kako je politika jednostavnija nego što se većini čini. Samo što ljudi nisu svjesni da je nemoguće imati društvo bez žrtava, te misle da postoji savršena utopija koju će stvoriti netko za koga oni smatraju da je ‘pravedan’. Moj plan je urazumiti što veći broj ljudi kako bi čistom logikom napravili ustroj s minimalnom štetom u društvu. Do tog dana, možemo samo nastaviti obrazovanje, jer je znanost najveće mjerilo snage.”
Željka Travaš, dipl. pol.