Nakon provedenog postupka javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta Fotografska produkcija i Fotografska postprodukcija na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom koji je trajao od 25. 3. do 2. 4. 2022., na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora s 19. e-sjednice, izabrana je IVANA KUTNI MIHIĆ, dipl. teol., fotograf, na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, sukladno čl. 107 st. 12 Zakona o odgoju i obrazovanju, a najdulje od 31. 8. 2022.  

Obavijest o izboru kandidata-nastavnik Fotografske produkcije i postprodukcije