Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), objavljuje

 N A T J E Č A J za radno mjesto

  1. NASTAVNIK/ICA STRUKOVNO-TEORIJSKIH PREDMETA:
  • Medijske prezentacije – 3 sata nastave tjedno
  • Web sadržaji – 7 sati nastave tjedno
  • Web projekti – 8 sati nastave

– 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 18 sati nastave s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena

Natječaj za zapošljavanje nastavnika-Medijske prezentacije.,Web sadržaji i Web projekti