POZIV
ČLANOVIMA VIJEĆA UČENIKA I SVIM ZAINTERESIRANIM UČENICIMA ŠKOLE NA GOSTUJUĆE TEMATSKO PREDAVANJE UDRUGE TERRA

„Između rizičnog i sigurnog ponašanja: Psihoaktivne supstance i spolno prenosive bolesti“

koje će se održati u SRIJEDU 14.12.2022. s početkom u 13:00 sati u učionici 205

Na predavanje treba doći PREDSTAVNIK/CA razreda u Vijeću učenika.
U slučaju spriječenosti predstavnika/ce treba doći zamjenik/ca.

UČENICI KOJI NISU ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA TREBAJU SE JAVITI I UPISATI NA LISTU U PROSTORU 113