Trajanje obrazovanja 4 godine

Opis poslova


Ekološki tehničar je zanimanje budućnosti. Svojim stručnim znanjem sudjeluje u svim oblicima zaštite prirode i okoliša. Prioritetna zadaća je analiza zagađenosti životne sredine (zraka, zemlje i vode).
Ekološki tehničar organizira i izvodi ispitivanja kemijskih mikrobioloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekoga tehnološkog procesa. Svrha ovog zanimanja jest osiguravanje izvođenja tehnoloških procesa koji će svojim tijekom i kvalitetom produkata voditi računa o razvoju i zaštiti prirode, očuvanju okoliša i biosfere.
Ekološki tehničar kontrolira korištenje i rad sa štetnim i otpadnim materijalima; poznaje tehnologiju odlaganja, skladištenja i reciklaže otpadnih materijala i uzorkuje otpadne materije za laboratorijske analize. On priprema uzorke, reagense, pribor i aparature za rad u laboratorijima, priprema i izvodi kvalitativne i kvantitativne kemijske analize otpadnih materija prema odgovarajućoj metodologiji, a pod kontrolom odgovarajućeg stručnjaka-specijalista;
vodi laboratorijsku administraciju;
Za uspješno obavljanje opisanog posla ekološki tehničar mora dobro poznavati tehnološki proces u kojem sudjeluje te posjedovati sva teorijska znanja i praktične vještine neophodne za sigurno i precizno izvođenje laboratorijskih analiza i pridržavati se mjera zaštite na radu.  U svom radu mora koristi informatička znanja za izradu i korištenje tehničke i poslovne dokumentacije.
Ekološki tehničar bavi se terenskim analizama i motrenjima, postupanjem s otpadom, nadzorom komunalnog reda i nadzora zaštićenih dijelova prirode. U svom poslu ekološki tehničar surađuje sa svim stručnjacima u području kemijske tehnologije i drugim granama kemijske industrije ali i sa drugim stručnjacima s područja farmaceutske, kozmetičke i prehrambene industrije. Prati i primjenjuje međunarodne i državne standarde i norme iz oblasti zaštite životne sredine.

Radni uvjeti
Ekološki tehničar radi stojeći, sjedeći i hodajući u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom kada sudjeluje u terenskom prikupljanju uzoraka te provođenju analiza tih uzoraka.
Zatvoreni prostori  mogu biti laboratoriji ispunjeni staklenim cijevima, posudama, plamenicima i drugom standardnom kemijskom opremom, ali i potpuno automatizirani, zatvoreni sistemi u koje tehničar stavlja pripravljene supstancije, a zatim na kontrolnom ekranu prati tok kemijskog procesa. Rade u standardnom radnom vremenu, osim iznimno, kada treba nadgledati dugotrajnije kemijske reakcije. Rad se odvija sjedeći ili stojeći. Ekološki tehničar radi i sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost neugodnih mirisa te kontakt sa supstancijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski. Potrebno je i poštivanje procedura pri korištenju i skladištenju otrovnog i zapaljivog materijala.

Poželjne osobine
Dobro opće zdravstveno stanje, strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnog usmjeravanja pažnje, emocionalna stabilnost, smisao za rješavanje tehničkih problema. Zanimanje ekološki  tehničara primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergija (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskim laboratorijima niti se općenito baviti kemijskom strukom), smetnje vida i sluha, neraspoznaju boje, respiratorne smetnje ( bronhitis, asma ), nedostatak osjeta mirisa, kronični ekcem kože te veća oštećenja lokomotornog sustava ( ruku, nogu i kralježnice ).

Što poslije škole?
Zapošljavanje na poslovima  praćenja i zaštite okoliša u ustanovama i organizacijama koje se bave zaštitom okoliša i zbrinjavanjem otpada te u nadzornim službama u Parkovima prirode i Nacionalnim parkovima te poslovima komunalnog redara.
Ekološki tehničari zapošljavaju se i u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti te laboratorijima pri kemijskoj proizvodnji, proizvodnji i preradbi papira, proizvodnji nemetalnih materijala, energetici, brodogradnji, farmaceutskoj industriji. Generalno možemo reći da se ekološki tehničari mogu zaposliti svugdje gdje je potrebna kontrola ulaznih sirovina i kontrola gotovih proizvoda.
Zbog stalnih promjena i usavršavanja laboratorijske opreme i kemijske tehnologije, očekuje se stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama.
Nastavak školovanja može biti na  studiju  medicine, stomatologije, farmacije i veterine, veleučilištu ili nekom od ostalih prirodoslovnih fakulteta, ali i na  svim ostalim tehničkim  fakultetima, budući da  program ekološkog tehničara daje jednu  kvalitetnu podlogu širokog spektra.

Dobro je znati
Poslovi ekološkog  tehničara najsličniji su poslovima farmaceutskog tehničara, kemijskog tehničara….

 

Sektor: GEOLOGIJA, RUDARSTVO, NAFTA I KEMIJSKA TEHNOLOGIJA

Strukovna kvalifikacija/zanimanje: EKOLOŠKI TEHNIČAR / ŠIFRA: 330724

                       

        NASTAVNI PREDMET

 

BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

tjed.

god.

tjed.

god.

tjed.

god.

tjed.

god.

OPĆEOBRAZOVNI  DIO

1.

Hrvatski jezik

      4

140

4

140

      3

105

     3

96

2.

Strani jezik

      2

70

2

70

      2

70

     2

64

3.

Povijest

      2

70

2

70

      –

     –

4.

Etika / Vjeronauk

      1

35

1

35

      1

35

     1

32

5.

Geografija

      2

70

1

35

      –

     –

6.

Politika i gospodarstvo

      –

      –

     2

64

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

      2

70

2

70

      2

70

     2

64

8.

Matematika

      4

140

3

105

      3

105

     3

96

9.

Fizika

      2

70

2

70

      2

70

     –

10.

Računalstvo

      2

70

2

70

      –

     –

UKUPNO OPĆEOBRAZOVNI  DIO

     21

735

19

665

     13

455

     13

416

STRUKOVNI DIO

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 Geologija

       2

70

       –

       –

2.

Opća kemija sa vježbama

 2 +3

70+105

       –

      –

3.

 Anorganska kemija

2+3

70+105

4.

Fizikalna kemija

2

70

5.

Organska kemija s vježbama

2 + 3

70+105

6.

Biokemija s vježbama

 2 + 2

64+64

7.

Osnove ekologije

2

70

8.

Opća i stanična biologija

2

70

9.

Osnove zoologije i

zoogeografije

2+1

70+35

10.

Osnove botanike i geobotanike

2+1

70+35

11.

Biologija čovjeka i genetika

2

70

12.

Ekotoksikologija

1

32

13.

Zaštita prirode i okoliša

1

32

14.

Analitička kemija

2+3

70+105

15.

Mikrobiologija

1 + 2

32+64

16.

Instrumentalne metode i analize

0 + 2

0+64

17.

Jedinične operacije

2+1

70+35

18.

Industrijska ekologija

1

32

19.

Gospodarenje otpadom

3

96

20.

Primjenjena ekologija

2PN

 

2PN

 

UKUPNO  STRUKOVNI  DIO

8+3

280+105

8+5

280+175

8+7+

2PN

280+245+70PN

9+6+

2PN

288+192+64PN

IZBORNI  DIO

1.

Higijena i zdravlje

2

70

2

64

2.

Računalne metode u zaštiti okoliša

2

70

2

64

3.

Stehiometrija

2

70

2

64

4.

Strani jezik u struci

2

70

2

64