Zanimanje: WEB DIZAJNER
Četvrtak, 29. lipnja 2023. u učionici G4
Povjerenstvo za obranu završnog rada: Barbara Smilović, Iva Vlah, Matko Vrkić
Predsjednica Povjerenstva: Barbara Smilović

Početak obrane u 9:00 sati.

 1. Petra V.
 2. Katja R.
 3. Mateo P.
 4. Marta M.
 5. Daniel M.
 6. Dario M.

 

Početak obrane u 12:00 sati.

 1. Paola L.
 2. Kiara R. J. J.
 3. Petra G.
 4. Sara B.
 5. Erik A.

 

Zanimanje: GRAFIČKI UREDNIK – DIZAJNER
Četvrtak, 29. lipnja 2023. u učionici G3
Povjerenstvo za obranu završnog rada: Matija Rubinić, Matejka Stojanović, Snježana Tomac-Lučić
Predsjednik Povjerenstva: Matija Rubinić

Početak obrane u 8:00 sati.

 1. Dorian C.

 

Zanimanje: GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA i GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE

Četvrtak, 29. lipnja 2023. u učionici G3
Povjerenstvo za obranu završnog rada: Zoran Maričić, Matejka Stojanović, Snježana Tomac-Lučić
Predsjednica Povjerenstva: Snježana Tomac-Lučić

Početak obrane u 8:30 sati.

 1. Amina Č.
 2. Mia I.
 3. Izabel L.
 4. Iris L.
 5. Damian B.
 6. Tin Č.

 

Početak obrane u 11:00 sati.

 1. Nina K.
 2. Viktor M.
 3. Niko R.
 4. Daniel Š.
 5. Dominik T.
 6. Matija V.

 

Zanimanje: EKOLOŠKI TEHNIČAR
Četvrtak, 29. lipnja 2023. u učionici 208
Povjerenstvo za obranu završnog rada: Goran Gotlibović, Snježana Kljun, Iva Topalović
Predsjednica Povjerenstva: Snježana Kljun

Početak obrane u 8:30 sati.

 1. Valentina G.
 2. Noel G.
 3. Loris H.
 4. Leo K.
 5. Dora L.
 6. Iris P.
 7. Nicola S.
 8. Ella Š.

 

Zanimanje: EKOLOŠKI TEHNIČAR
Četvrtak, 29. lipnja 2023. u učionici 303
Povjerenstvo za obranu završnog rada: Dolores Dobrinjkić, Sarasvati Marač, Jasmin Poljak
Predsjednica Povjerenstva: Dolores Dobrinjkić

Početak obrane u 8:30 sati.

 1. Luana Č.
 2. Leana J.
 3. Larisa K.
 4. Karin M.
 5. Andrej N.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Dolores Dobrinjkić, Jasmin Poljak, Borna Smojver
Predsjednica Povjerenstva: Dolores Dobrinjkić

Početak obrane u 11:00 sati.

 1. Lea B.
 2. Ivan K.
 3. Elena P.
 4. Fran P.

 

Zanimanje: WEB DIZAJNER
Petak, 30. lipnja 2023. u učionici G4
Povjerenstvo za obranu završnog rada: Barbara Smilović, Matejka Stojanović, Iva Vlah
Predsjednica Povjerenstva: Barbara Smilović

Početak obrane u 9:00 sati.

 1. Filip Ž.
 2. Kristijan V.
 3. Franko T.
 4. Tonka S. I.
 5. Matea M.
 6. Maja L.

Početak obrane u 11:30 sati.

 1. Matea L.
 2. Elena J.
 3. Jurijana Ć.
 4. Leonarda B.
 5. Petar B.

 

Zanimanje: MEDIJSKI TEHNIČAR
Petak, 30. lipnja 2023. u učionici G1
Povjerenstvo za obranu završnog rada: Zlatko Ožanić, David Šuker, Matko Vrkić
Predsjednik Povjerenstva: Zlatko Ožanić

Početak obrane u 8:00 sati.

 1. Ema C.
 2. Robert G.
 3. Damian G.
 4. Roko G.
 5. Iris G.
 6. Hana K.
 7. Lucija K.
 8. Andrea M. C.
 9. Antonio M.
 10. Orlando P.

 

Početak obrane u 14:00 sati.

 1. Alan P.
 2. Vera P.
 3. Lara R.
 4. Petra R.
 5. Nika S.
 6. Diana S.
 7. Dorijan Š.
 8. Lea T.
 9. Raul V.
 10. Tin Ž.

 

Zanimanje: INTERMEDIJSKI FOTOGRAF
Petak, 30. lipnja 2023. u učionici G2
Povjerenstvo za obranu završnog rada: Ivana Kutni-Mihić, Borka Širola, Saša Žic
Predsjednik Povjerenstva: Saša Žic

Početak obrane u 9:00 sati.

 1. Korina B.
 2. Sanja B.
 3. Kristian C.
 4. Borna D.
 5. Filip Đ.
 6. Luka K.
 7. Liza K.
 8. Karla M.

Početak obrane u 11:30 sati.

 1. Tena M. B.
 2. Emmanuelle R.
 3. Kristijan S.
 4. Sara Š.
 5. Leona T.
 6. Dorotea Z.
 7. David Z.

 

Ravnatelj:
Radenko Bradić, dipl. ing.