Sastanak Vijeća učenika Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka održat će se u petak 24.11. 2023. s početkom u 13:15 sati u učionici 102.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 4. sastanka Vijeća učenika.
2. Analiza rezultata za I. kvartal školske godine 2023./2024.
3. Aktivnosti povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a (01.12.)
4. Aktivnosti povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.)
5. Aktivnosti uređenja škole povodom nadolazećih blagdana.
6. Razno.