Natječaj za zakup učionica 212, 214 i 215

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, OIB 43047317885, zastupana po ravnatelju Radenku Bradiću, dipl. ing.
i
Tehnička škola, Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, OIB 67100119298, zastupana po ravnatelju Igoru Majkiću, mag. ing. el.,
dana 17. svibnja 2024. zajednički raspisuju

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup školskog prostora (učionica)
• Prirodoslovna i grafička škola Rijeka i Tehnička škola Rijeka (dalje u tekstu: škole), na adresi sjedišta Vukovarska 58, Rijeka, daju u zakup učionice broj 212, 214 i 215 za obavljanje djelatnosti obrazovanja.

Saznaj više

Natječaj za nastavnika Praktične nastave (obrazovni program: Grafički tehničar tiska i Grafički tehničar dorade)

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola) dana 16. svibnja 2024. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (obrazovni program: Grafički tehničar tiska i Grafički tehničar dorade)

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

Obavijest i poziv na testiranje-nastavnik-Web sadržaji

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 15. travnja 2024. godine, objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika strukovno-teorijskog predmeta iz područja grafičke tehnolgije i audiovizualnog oblikovanja (predmet Web sadržaji)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA STRUČNO-TEORIJSKOG PREDMETA (WEB SADRŽAJI)

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola) dana 2. travnja 2024. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA GRAFIČKE TEHNOLOGIJE I AUDIOVIZUALNOG OBLIKOVANJA (PREDMET WEB SADRŽAJI)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2023./2024. s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena

Saznaj više