NATJEČAJ-NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (obr.programi: Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade)

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 9. kolovoza 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (obrazovni programi: Grafički tehničar tiska i Grafički tehničar dorade)
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-zakup-samoposlužni aparati

U postupku javnog natječaja za davanje u zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata (KLASA: 372-06/23-01/1, URBROJ: 2170-43-23-01, 18. travnja 2023.), Školski odbor Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja, kao najpovoljniju ponudu odabire ponudu ponuditelja Govendi time d.o.o. jer sadrži najviši mjesečni iznos zakupnine i ispunjava sve uvjete natječaja. […]

Saznaj više

Poziv na testiranje-natječaj za nastavnika-Intermedijski fotograf

Pozivaju se kandidati: 1. Ivana Kutni Mihić
2. Lea Kelenc

Testiranje će se održati dana 31. svibnja 2023. u 14 sati u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, učionica G2, a razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju biti će održan 1. 6. 2023., a o točnom vremenu kandidati će biti neposredno obaviješteni.

Saznaj više

Poziv na razgovor za radnom mjesto spremačice

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 11. svibnja 2023. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme

Na usmeni razgovor koji će se održati 23. 5. 2023. u 9 sati u prostoriji 114 na 1. katu Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58 pozivaju se:

Saznaj više

NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA U OBRAZOVNOM PROGRAMU INTERMEDIJSKI FOTOGRAF

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 8. svibnja 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA (FOTOGRAFSKA PRODUKCIJA, FOTOGRAFSKA POSTPRODUKCIJA, MODNA FOTOGRAFIJA, EKSPERIMENTALNA STUDIJSKA FOTOGRAFIJA) U OBRAZOVNOM PROGRAMU ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE INTERMEDIJSKI FOTOGRAF
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. 8. 2023.

Saznaj više