Poziv kandidatima na testiranje-natječaj za Medijske prezentacije, Web projekte i Web sadržaje

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 24. svibnja 2022. godine objavljuje sljedeću
OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta
Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti na određeno nepuno radno vrijeme

Saznaj više

POZIV NA USMENI RAZGOVOR-NASTAVNIK MATEMATIKE

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 16. svibnja 2022. godine, objavljuje

POZIV NA USMENI RAZGOVOR
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika matematike

Obaviještavaju se kandidati da će se usmeni razgovor održati u petak 20. svibnja 2022. u prostoriji 114 prema sljedećem rasporedu:

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU STRUKOVNO-TEORIJSKIH PREDMETA

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUKOVNO-TEORIJSKIH PREDMETA:

• Medijske prezentacije – 3 sata nastave tjedno
• Web sadržaji – 7 sati nastave tjedno
• Web projekti – 8 sati nastave

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 18 sati nastave s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena

Saznaj više