Rezultati poziva na dostavu prijave za sudjelovanje u projektu mobilnosti u školskoj godini 2023./2024.

Nakon provedenog vrednovanja pristiglih prijava i proteka žalbenog roka po pozivu za sudjelovanje učenika u projektu objavljujemo konačan poredak prijavljenih učenika Prirodoslovne i grafičke škole. Napomena: Odabrani sudionici i rezerva (prvih devet kandidata pojedinog smjera) dužni su pohađati strukovne, pedagoške, jezične i kulturološke pripreme te sudjelovati u diseminaciji projekta. Za više informacija možete se obratiti: […]

Saznaj više

Kreativnost u digitalnim medijima – Rezultati prijava učenika Erasmus 2024

Naziv projekta: „Kreativnost u digitalnim medijima“ Nositelj projekta: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka Partner: Martello Training Ltd Broj ugovora: 2023-1-HR01-KA122-VET-000131257 Rezultati poziva na dostavu prijave za sudjelovanje u projektu mobilnosti u školskoj godini 2023./2024. Nakon provedenog vrednovanja pristiglih prijava po pozivu za sudjelovanje učenika u projektu objavljujemo poredak prijavljenih učenika Prirodoslovne i grafičke škole.   […]

Saznaj više

Projekt „From Rijeka to Europe“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) odobrila je projektnu prijavu škole kao dijela konzorcija četiri srednje škole iz Rijeka za projekt mobilnosti From Rijeka to Europe (FRE) koji će se provoditi od 1.9.2019. do 31.8.2020. Dodijeljena je financijska potpora od 145.588,00 EUR programa Erasmus+ za 2019. godinu u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja […]

Saznaj više

Erasmus+ CoLab – privremena lista poretka

Povjerenstvo za odabir sudionika mobilnosti u Erasmus+ CoLab projektu objavljuje privremenu ljestvicu poretka. Konačnu rang ljestvicu kao i odluku o sudionicima mobilnosti donijet će Povjerenstvo za odabir polaznika mobilnosti nakon završetka žalbenog postupka te će rezultate objaviti na mrežnim stranicama škole 7. veljače 2021. Žalbe se primaju kod koordinatora i voditelja projekta na adresu goran.gotlibovic@skole.hr. […]

Saznaj više

Poziv za sudjelovanje u ERASMUS+ projektu CoLaborativni laboratorij – CoLab

Cilj ovoga projekta mobilnosti je našim učenicima omogućiti unaprjeđenje stručnih i poduzetničkih vještina i kompetencija na području profesionalnog razvoja u okviru kemijskih tehnologija. Svi zainteresirani učenici drugih, trećih i četvrtih razreda smjerova grafički  i ekološki tehničar, mogu se prijaviti za sudjelovanje u projektu mobilnosti putem obrasca. Natječaj je otvoren od 21.1. do 26.1.2022. u 12:00 […]

Saznaj više