Raspored obrana završnog rada u jesenskom roku 2021.

Utorak, 24. kolovoza 2021. u učionici G4
Zanimanje: Grafički urednik – dizajner

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Borka Širola, Matija Rubinić, Snježana Tomac-Lučić Predsjednica Povjerenstva: Borka Širola
Početak obrane u 9:00 sati, učenici dolaze s razmakom od 15 minuta. Vrijeme dolaska napisano je u zagradi pored imena učenika.

K.B. (9:00)
P.P. (9:15)

Utorak, 24. kolovoza 2021. u učionici G4
Zanimanje: Web dizajner

Saznaj više

Raspored obrana završnog rada u ljetnom roku 2021.

Utorak, 29. lipnja 2021. u učionici G2

Razred: 3.f
Zanimanje: Fotograf

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Borislav Božić, Saša Žic, Ivana Kutni-Mihić Predsjednik Povjerenstva: Saša Žic

Početak obrane u 9:00 sati, učenici dolaze s razmakom od 15 minuta. Vrijeme dolaska napisano je u zagradi pored imena učenika.

D. Č. (9:00)
M. Č. (9:15)
T. G. (9:30)
V. H. (9:45)
I. J. (10:00)
L. K. (10:15)
P. K. (10:30)
L. L. (10:45)
L. S. (11:00)
D. V. (11:15)
E. V. (11:30)

Saznaj više

PROGRAM ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE

Pozivaju se učenici odnosno roditelji ili skrbnici malodobnih učenika da do 5. srpnja 2019. podnesu Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji su obvezni priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju. KLASA: 602-03/19-01/13 URBROJ: 2170-56-01-19-02 Rijeka, 7. lipnja 2019. Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o […]

Saznaj više

N A T J E Č A J

KLASA: 602-07/18-01/01 URBROJ: 2170-56-07-18-01 Rijeka, 11.listopada 2018. Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58,  51000 Rijeka, dana 11. listopada 2018. objavljuje N A T J E Č A J za prijavu i upis polaznika u program obrazovanja odraslih u školskoj godini 2018./2019. program kvalifikacije i prekvalifikacije u obrazovnom sektoru Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje za […]

Saznaj više