PROGRAM ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE

Pozivaju se učenici odnosno roditelji ili skrbnici malodobnih učenika da do 5. srpnja 2019. podnesu Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji su obvezni priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju. KLASA: 602-03/19-01/13 URBROJ: 2170-56-01-19-02 Rijeka, 7. lipnja 2019. Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o […]

Saznaj više