PROGRAM ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE

Pozivaju se učenici odnosno roditelji ili skrbnici malodobnih učenika da do 5. srpnja 2019. podnesu Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji su obvezni priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju. KLASA: 602-03/19-01/13 URBROJ: 2170-56-01-19-02 Rijeka, 7. lipnja 2019. Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o […]

Saznaj više

N A T J E Č A J

KLASA: 602-07/18-01/01 URBROJ: 2170-56-07-18-01 Rijeka, 11.listopada 2018. Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58,  51000 Rijeka, dana 11. listopada 2018. objavljuje N A T J E Č A J za prijavu i upis polaznika u program obrazovanja odraslih u školskoj godini 2018./2019. program kvalifikacije i prekvalifikacije u obrazovnom sektoru Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje za […]

Saznaj više