Učenice generacije 2021

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka već dugi niz godina proglašava Učenika generacije, no ove godine prvi puta u povijesti Škole ima dvije učenice koje su zadovoljile kriterije za dobivanje nagrade Učenika generacije.Nastavničko vijeće donijelo je odluku da navedeni naslov za školsku godinu 2020./2021. zasluženo ponesu dvije učenice prirodoslovne gimnazije – Matea Butorac i Ivana Radetić.Zbog istih ili sličnih iznimnih rezultata u učenju, vladanju i postignućima na županijskim i državnim natjecanjima i smotrama te iznimnih profesionalnih rezultata, kao državne reprezentativke u sinkroniziranom plivanju,nagradu su zasluženo dobile učenice koje su kroz sve četiri godine obrazovanja bile uzorne gimnazijalke i postigle izniman uspjeh u školskim i brojnim izvanškolskim aktivnostima. Obje imaju statuskategoriziranih sportašica u sinkroniziranom plivanju i aktivne su članice Kluba sinkroniziranog plivanja Primorje Aqua Maris. Obje su sudjelovale i ostvarile zapažene rezultate na međunarodnim natjecanjima u plivanju (u Italiji, Srbiji, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Švicarskoj i Rusiji) te na europskim i svjetskim prvenstvima i svjetskim kupovima.

Saznaj više

POTVRDA UPISA U LJETNOM UPISNOM ROKU U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Objava konačne ljestvice je u subotu, 10. srpnja 2021. godine na stranicama Upisi.hr

Obavještavamo sve kandidate/kinje  koji/e su stekli/e pravo upisa  da  potpisan obrazac o upisu u I. razred srednje škole (UPISNICA) i dokumente koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škola, (npr. potvrda nadležnog školskog liječnika, svjedodžba medicine rada, odnosno obiteljskog liječnika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava i bodovi za upis, kao: zdravstveni dokumenti, potvrde Centra za socijalnu skrb, mišljenja tima za profesionalnu orijentaciju i sl.)   šalju  isključivo ELEKTRONIČKIM PUTEM  12.  i  13. 7. 2021. godine (ponedjeljak i utorak) od 8:00 do 14:00 sati na  e-mail: pgsri@hi.t-com.hr

Saznaj više

Poziv kandidatima na testiranje za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 24. lipnja 2021. godine objavljuje slijedeći

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta na određeno puno radno vrijeme od 4. lipnja 2021.

Poziva se kandidatkinja IRIS ŠODA da pristupi testiranju koje će se održati dana 30. lipnja 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, u učionici G1. Razgovor (intervju) biti će održan istoga dana nakon što povjerenstvo utvrdi rezultate testiranja.

Saznaj više

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja škole

Nakon provedenog postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Škole, Školski odbor donio je Odluku o imenovanju ravnatelja Škole (KLASA: 003-06/21-01/15, URBROJ: 2170-56-08-21-03) od 2. lipnja 2021. kojom imenuje Radenka Bradića, dipl. ing. za ravnatelja Škole na rok od 5 godina. Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena u zakonskom roku od 15 dana od dostave zahtjeva za suglasnošću, pa se smatra da je suglasnost dana. U skladu s navedenim, Odluka o imenovanju Radenka Bradića za ravnatelja Škole stupila je na snagu 24. 6. 2021.

Saznaj više

Obavijest o neizboru kandidata za strukovne predmete Fotografski vremeplov i Fotografska produkcija

U postupku javnog natječaja za radno mjesto nastavnika strukovih predmeta Fotografski vremeplov i Fotografska produkcija (KLASA: 110-01/21-01/15, URBROJ: 2170-56-01-21-02) koji je trajao od 4. do 12. svibnja 2021. kandidat nije zadovoljio na testiranju pa se donosi Odluka o neizboru kandidata.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Saznaj više

Obavijest o izboru kandidata- praktična nastava

Nakon provedenog postupka javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ce praktične nastave (grafičar tiska, grafičar dorade, grafički tehničar tiska, grafički tehničar dorade) na neodređeno puno radno vrijeme koji je trajao od 10. do 18. 5. 2021., na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora, odlučeno je da će se radni odnos zasnovati sa Zoranom Maričićem na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, jer se na natječaj nije javila osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Saznaj više