PROGRAMI KOJE UPISUJEMO U ŠK. GOD. 2020./2021.

SVI SU PROGRAMI ČETVEROGODIŠNJI INTERMEDIJSKI FOTOGRAF – NOVO ZANIMANJE! Intermedijski fotograf je zanimanje 21. stoljeća! Potpuno novo zanimanje u trajanju četiri godine prilagođeno tržištu i trendovima. Stručnim znanjem i vještinama intermedijski fotograf producira i obrađuje fotografije te ih primjenjuje u odabranom mediju.  Kroz komunikaciju s klijentima, suradnju sa srodnim zanimanjima, prezentiranje fotografskih usluga, intermedijski fotograf […]

Saznaj više