POZIV NA 8. SASTANAK VIJEĆA UČENIKA

Sastanak Vijeća učenika održat će se 10.4.2024. s početkom u 13:15 sati u učionici 102 Dnevni red: Usvajanje Zapisnika sa sedmog sastanka Vijeća učenika Analiza rezultata i rada na kraju 3. kvartala školske godine 2023./2024. Izvješće o stanju sigurnosti, preventivnim radnjama i mjerama sa ciljem zaštite prava učenika u školskoj godini 2023./2024. Usvajanje izmjena i […]

Saznaj više

7. sastanak Vijeća učenika

7. sastanak Vijeća učenika održat će se u srijedu 14.2.2024. s početkom u 13:00 sati u učionici 102 Dnevni red: Usvajanje Zapisnika šestog sastanka Vijeća učenika Analiza rezultata i rada 1. polugodišta školske godine 2023./2024. Sudjelovanje učenika u projektu (Su)djelujem – vijeće učenika i učenica u demokratskoj školi – prikaz izdane publikacije Izvješće o školskim […]

Saznaj više

POZIV NA 6. SASTANAK VIJEĆA UČENIKA PRIRODOSLOVNE I GRAFIČKE ŠKOLE RIJEKA

Sastanak Vijeća učenika Prirodoslovne i grafička škola Rijeka održat će se u srijedu 06.12.2023. s početkom u 13:00 sati u učionici 102. Dnevni red: 1. Usvajanje Zapisnika petog sastanka Vijeća učenika. 2. Radionica “Pokrenimo Vijeće učenika” (II dio). 3. Razno. U slučaju spriječenosti predstavnika/ce razreda treba doći zamjenik/ca. Dolazak je obavezan.

Saznaj više

POZIV NA 5. SASTANAK VIJEĆA UČENIKA PRIRODOSLOVNE I GRAFIČKE ŠKOLE RIJEKA

Sastanak Vijeća učenika Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka održat će se u petak 24.11. 2023. s početkom u 13:15 sati u učionici 102. Dnevni red: 1. Usvajanje Zapisnika 4. sastanka Vijeća učenika. 2. Analiza rezultata za I. kvartal školske godine 2023./2024. 3. Aktivnosti povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a (01.12.) 4. Aktivnosti povodom Mjeseca borbe […]

Saznaj više

POZIV NA DRUGI SASTANAK VIJEĆA UČENIKA

Sastanak Vijeća učenika održat će se u SRIJEDU 27.09.2023.  s početkom u 13:15 sati u učionici 106 Dnevni red: Usvajanje Zapisnika prvog sastanka Vijeća učenika. Izbor predsjednika/ce, zamjenika/ce i tajnika/ce Vijeća učenika PiGŠRi. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikuluma za šk.god. 2023./2024. Razno. U slučaju spriječenosti predstavnika/ce razreda treba doći zamjenik/ca. […]

Saznaj više

POZIV NA PRVI SASTANAK VIJEĆA UČENIKA

Sastanak Vijeća učenika održat će se u PETAK 15.09.2023.  s početkom u 13:00 sati u učionici 205 Dnevni red: Konstituiranje Vijeća učenika Usvajanje Izvješća rada Vijeća učenika za školsku godinu 2022./2023. Izrada Programa rada Vijeća učenika za školsku godinu 2023. /2024. Izmjene Kućnog reda Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka Učenička zadruga KOOPERATOR – predstavljanje Razno. […]

Saznaj više