POZIV NA DRUGI SASTANAK VIJEĆA UČENIKA

Sastanak Vijeća učenika održat će se u SRIJEDU 27.09.2023.  s početkom u 13:15 sati u učionici 106 Dnevni red: Usvajanje Zapisnika prvog sastanka Vijeća učenika. Izbor predsjednika/ce, zamjenika/ce i tajnika/ce Vijeća učenika PiGŠRi. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Škole i Školskog kurikuluma za šk.god. 2023./2024. Razno. U slučaju spriječenosti predstavnika/ce razreda treba doći zamjenik/ca. […]

Saznaj više

POZIV NA PRVI SASTANAK VIJEĆA UČENIKA

Sastanak Vijeća učenika održat će se u PETAK 15.09.2023.  s početkom u 13:00 sati u učionici 205 Dnevni red: Konstituiranje Vijeća učenika Usvajanje Izvješća rada Vijeća učenika za školsku godinu 2022./2023. Izrada Programa rada Vijeća učenika za školsku godinu 2023. /2024. Izmjene Kućnog reda Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka Učenička zadruga KOOPERATOR – predstavljanje Razno. […]

Saznaj više