NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKOG PREDMETA PODUZETNIČKE VJEŠTINE

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-03/22-07/00397, URBROJ: 533-05-22-0003) od 28. listopada 2022. i obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, dana 28. prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKOG PREDMETA PODUZETNIČKE VJEŠTINE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno (ukupno tjedno 7 sati)

Saznaj više

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE (WEB DIZAJN-WEB SADRŽAJI, WEB PROJEKTI I KOMUNIKACIJA I MARKETING ZA WEB)

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 15. prosinca 2022. godine, objavljuje
POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce stručno-teorijskih predmeta iz
područja web dizajna (Web sadržaji, Web projekti i Komunikacija i marketing za web)

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati koji imaju potrebnu razinu i vrstu obrazovanja i stečene pedagoške kompetencije

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/ICU STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA WEB DIZAJNA (Web sadržaji, Web projekti i Komunikacija i marketing za web)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije kojom se daje suglasnost za raspisivanje natječaja od 7. prosinca 2022., dana 7. prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA WEB DIZAJNA (Web sadržaji, Web projekti i Komunikacija i marketing za web)

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/ICU STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA U PROGRAMIMA ZA STJECANJE ZANIMANJA WEB DIZAJNER I MEDIJSKI TEHNIČAR

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije kojom se daje suglasnost za raspisivanje natječaja od 7. prosinca 2022., dana 7 prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA U PROGRAMIMA ZA STJECANJE ZANIMANJA WEB DIZAJNER I MEDIJSKI TEHNIČAR

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (14 sati nastave s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena)

Saznaj više