Obavijest kandidatima-nastavnik praktične nastave (grafički tehničar tiska i dorade)

              Na temelju članka 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 23. rujna 2022. godine, objavljuje OBAVIJEST KANDIDATIMA  prijavljenim za radno mjesto nastavnika praktične nastave (grafički tehničar tiska i dorade) Obavijest kandidatima-natječaj nastavnik praktične nastave (grafički tehničar tiska i dorade)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE (GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA, GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 9. rujna 2022., Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 14. rujna 2022. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade)
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU FIZIKE-ODREĐENO (ZAMJENA)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 26. srpnja 2022. (KLASA: 602-03/22-04/17, URBROJ: 2170-05/13-22-2), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 29. kolovoza 2022. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA FIZIKE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU KEMIJSKE SKUPINE PREDMETA NA ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME (ZAMJENA)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 26. srpnja 2022. (KLASA: 602-03/22-04/17, URBROJ: 2170-05/13-22-2), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 29. kolovoza 2022. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA KEMIJSKE GRUPE PREDMETA

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 17 sati nastave tjedno, odnosno ukupno 33 sata tjedno

Saznaj više

Poziv kandidatima na testiranje-natječaj za Medijske prezentacije, Web projekte i Web sadržaje

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 24. svibnja 2022. godine objavljuje sljedeću
OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta
Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti na određeno nepuno radno vrijeme

Saznaj više