Obavijest o izboru kandidata-NASTAVNIK FIZIKE

O B A V I J E S T
o izboru kandidata

Nakon provedenog postupka javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ce fizike na na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom koji je trajao od 28. 6. do 6. 7. 2024., na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora od 12. srpnja 2024., izabrana je MAJA ĆIKOVIĆ, prof. fizike i politehnike.

Saznaj više

Obavijest o testiranju-nastavnik fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje dana 5. srpnja 2024. godine sljedeću

OBAVIJEST O TESTIRANJU U NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA FIZIKE NA NEODREĐENO VRIJEME S NEPUNIM RADNIM VREMENOM

Saznaj više

Natječaj za nastavnika Praktične nastave (obrazovni program: Grafički tehničar tiska i Grafički tehničar dorade)

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola) dana 16. svibnja 2024. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (obrazovni program: Grafički tehničar tiska i Grafički tehničar dorade)

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

Obavijest i poziv na testiranje-nastavnik-Web sadržaji

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 15. travnja 2024. godine, objavljuje

OBAVIJEST O TESTIRANJU
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika strukovno-teorijskog predmeta iz područja grafičke tehnolgije i audiovizualnog oblikovanja (predmet Web sadržaji)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA STRUČNO-TEORIJSKOG PREDMETA (WEB SADRŽAJI)

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola) dana 2. travnja 2024. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA GRAFIČKE TEHNOLOGIJE I AUDIOVIZUALNOG OBLIKOVANJA (PREDMET WEB SADRŽAJI)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2023./2024. s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena

Saznaj više

OBAVIJEST – U vezi natječaja za nastavnika praktične nastave u obrazovnim programima Grafički tehničar tiska i grafički tehničar dorade objavljenom 9. siječnja 2024.

Na predmetni natječaj nije se prijavio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja. Prijavljeni kandidat Zoran Maričić ne može se temeljem ovog natječaja zaposliti na neodređeno vrijeme već na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, sukladno zakonu čl.107 st 12 Zakona o odgoju i obrazovanju u […]

Saznaj više

NATJEČAJ za radno mjesto NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade)

– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom Mjesto rada: Sjedište Škole – Rijeka, Vukovarska 58 Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz čl. 105 st. 1., 2. i 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, […]

Saznaj više