Poziv na testiranje-natječaj za nastavnika-Intermedijski fotograf

Pozivaju se kandidati: 1. Ivana Kutni Mihić
2. Lea Kelenc

Testiranje će se održati dana 31. svibnja 2023. u 14 sati u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, učionica G2, a razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju biti će održan 1. 6. 2023., a o točnom vremenu kandidati će biti neposredno obaviješteni.

Saznaj više

Poziv na razgovor za radnom mjesto spremačice

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 11. svibnja 2023. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme

Na usmeni razgovor koji će se održati 23. 5. 2023. u 9 sati u prostoriji 114 na 1. katu Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58 pozivaju se:

Saznaj više

NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA U OBRAZOVNOM PROGRAMU INTERMEDIJSKI FOTOGRAF

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 8. svibnja 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA (FOTOGRAFSKA PRODUKCIJA, FOTOGRAFSKA POSTPRODUKCIJA, MODNA FOTOGRAFIJA, EKSPERIMENTALNA STUDIJSKA FOTOGRAFIJA) U OBRAZOVNOM PROGRAMU ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE INTERMEDIJSKI FOTOGRAF
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. 8. 2023.

Saznaj više

NATJEČAJ-VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 23. ožujka 2023., Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 30. ožujka 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
– probni rad od 6 mjeseci

Saznaj više

Natječaj za spremačicu-određeno puno radno vrijeme

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti nadležnog tijela Primorsko-goranske županije Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 30. ožujka 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. SPREMAČICA

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (do dobivanja ili uskrate suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)

Saznaj više