Obavijest o neizboru kandidata za strukovne predmete Medijske prezentacije i Web sadržaji

Temeljem čl. 12 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka (dalje u tekstu: Škola), ravnatelj Radenko Bradić, dipl. ing., dana 26. kolovoza 2021. godine donosi

ODLUKU O NEIZBORU KANDIDATA

U postupku javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ce strukovnih predmeta Medijske prezentacije i Web sadržaji koji je trajao od 6. do 14. kolovoza 2021. prijavljeni kandidati nemaju odgovarajuću vrstu obrazovanja pa se donosi Odluka o neizboru kandidata.

Saznaj više

Natječaj za radno mjesto nastavnik/ica stručno-teorijskih sadržaja iz predmeta Medijske prezentacije i Web sadržaji

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKIH SADRŽAJA IZ PREDMETA:
Medijske prezentacije – 3 sata nastave tjedno
Web sadržaji – 7 sati nastave tjedno
– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom radi zamjene nastavnika/ce

Mjesto rada: Sjedište Škole – Rijeka, Vukovarska 58

Saznaj više

Poziv kandidatima na testiranje za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 24. lipnja 2021. godine objavljuje slijedeći

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta na određeno puno radno vrijeme od 4. lipnja 2021.

Poziva se kandidatkinja IRIS ŠODA da pristupi testiranju koje će se održati dana 30. lipnja 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, u učionici G1. Razgovor (intervju) biti će održan istoga dana nakon što povjerenstvo utvrdi rezultate testiranja.

Saznaj više

Obavijest o neizboru kandidata za strukovne predmete Fotografski vremeplov i Fotografska produkcija

U postupku javnog natječaja za radno mjesto nastavnika strukovih predmeta Fotografski vremeplov i Fotografska produkcija (KLASA: 110-01/21-01/15, URBROJ: 2170-56-01-21-02) koji je trajao od 4. do 12. svibnja 2021. kandidat nije zadovoljio na testiranju pa se donosi Odluka o neizboru kandidata.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Saznaj više

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE MULTIMEDIJSKE SKUPINE PREDMETA O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA

OBAVIJEST O TESTIRANJU

kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika multimedijske skupine predmeta

 Povjerenstvo je odlučilo da se provjera kandidata sastoji od dva dijela: pisane provjere kandidata (testiranja) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Testiranje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a provodi se 120 min.

Testiranje će se provoditi iz nastavnog sadržaja multimedijske skupine predmeta: Zvuk, Video, Animacija, Medijske prezentacije, Medijski projekti

Saznaj više

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE FOTOGRAFSKOG VREMEPLOVA I FOTOGRAFSKE PRODUKCIJE

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE FOTOGRAFSKOG VREMEPLOVA I FOTOGRAFSKE PRODUKCIJE

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce fotografskog vremeplova i fotografske produkcije na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom do 31. 8. 2021. objavljenog dana 4. svibnja 2021. godine poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja:

1. Sanja Blečić

Testiranje će se održati dana 2. lipnja 2021. u 10,30 sati u učionici G2. Testiranje se sastoji od pisanog teorijskog dijela i od praktičnog dijela. Kandidat sa sobom mora imati identifikaciju ispravu.

Saznaj više

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE PRAKTIČNE NASTAVE

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE PRAKTIČNE NASTAVE

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce praktične nastave na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljenog dana 10. svibnja 2021. godine poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja:

1. Danijela Majkić

Testiranje će se održati dana 2. lipnja 2021. u 12,30 sati u grafičkoj radionici škole. Testiranje se sastoji od provjere praktičnih vještina u procesu izrade grafičkog proizvoda ručnim postupcima i upravljanjem strojevima tiska i dorade, u tehnici ofset tiska, sitotiska i digitalnog tiska, mekog i tvrdog uveza i rad na brzorezaču. Kandidat sa sobom mora imati identifikaciju ispravu.

Saznaj više

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE PRAKTIČNE NASTAVE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce praktične nastave na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljenog dana 10.5.2021 godine, obavještava kandidate da će testiranje sastojati od provjere praktičnih vještina u procesu izrade grafičkog proizvoda ručnim postupcima i upravljanjem strojevima tiska i dorade, u tehnici ofset tiska, sitotiska i digitalnog tiska, mekog i tvrdog uveza i rad na brzorezaču. Ukupno predviđeno vrijeme testiranja je 190 minuta.

Popis kandidata koji se pozivaju na testiranje i vrijeme i mjesto testiranja biti će objavljeni naknadno, najmanje 5 dana prije dana koji bude određen za testiranje, u rubrici Natječaji-Poziv kandidatima na testiranje.

Saznaj više