NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKOG PREDMETA PODUZETNIČKE VJEŠTINE

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-03/22-07/00397, URBROJ: 533-05-22-0003) od 28. listopada 2022. i obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, dana 28. prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKOG PREDMETA PODUZETNIČKE VJEŠTINE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno (ukupno tjedno 7 sati)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/ICU STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA WEB DIZAJNA (Web sadržaji, Web projekti i Komunikacija i marketing za web)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije kojom se daje suglasnost za raspisivanje natječaja od 7. prosinca 2022., dana 7. prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA WEB DIZAJNA (Web sadržaji, Web projekti i Komunikacija i marketing za web)

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/ICU STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA U PROGRAMIMA ZA STJECANJE ZANIMANJA WEB DIZAJNER I MEDIJSKI TEHNIČAR

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije kojom se daje suglasnost za raspisivanje natječaja od 7. prosinca 2022., dana 7 prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA U PROGRAMIMA ZA STJECANJE ZANIMANJA WEB DIZAJNER I MEDIJSKI TEHNIČAR

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (14 sati nastave s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/ICU GEOGRAFIJE I GEOLOGIJE

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije kojom se daje suglasnost za raspisivanje natječaja od 1. prosinca 2022., dana 7. prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA GEOGRAFIJE I GEOLOGIJE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (zamjena za bolovanje, 19 sati nastave, 37 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/ICU STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA FOTOGRAFIJE (Fotografska produkcija, Fotografska postprodukcija, Modna fotografija i Eksperimentalna studijska fotografija)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije kojom se daje suglasnost za raspisivanje natječaja od 6. prosinca 2022., dana 7. prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA FOTOGRAFIJE (Fotografska produkcija, Fotografska postprodukcija, Modna fotografija i Eksperimentalna studijska fotografija)

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. 8. 2023.

Saznaj više

NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA MULTIMEDIJE

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije kojom se daje suglasnost za raspisivanje natječaja od 8. studenog 2022., dana 9. studenog 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA MULTIMEDIJE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do prestanka mandata ravnatelja, odnosno do povratka ravnatelja na poslove za koje mu ugovor o radu miruje)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA LIKOVNE UMJETNOSTI-PRIPRAVNIK

N A T J E Č A J za radno mjesto NASTAVNIK/ICA LIKOVNE UMJETNOSTI-PRIPRAVNIK/ICA – 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom             – natječaj se odnosi na prijam pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Natječaj za pripravnika-nastavnik likovne umjetnosti-PRIPRAVNIK

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE (GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA, GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 9. rujna 2022., Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 14. rujna 2022. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade)
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU FIZIKE-ODREĐENO (ZAMJENA)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 26. srpnja 2022. (KLASA: 602-03/22-04/17, URBROJ: 2170-05/13-22-2), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 29. kolovoza 2022. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA FIZIKE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više