NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA PRAKTIČNE NASTAVE (GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA, GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 9. rujna 2022., Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 14. rujna 2022. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade)
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU FIZIKE-ODREĐENO (ZAMJENA)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 26. srpnja 2022. (KLASA: 602-03/22-04/17, URBROJ: 2170-05/13-22-2), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 29. kolovoza 2022. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA FIZIKE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU KEMIJSKE SKUPINE PREDMETA NA ODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME (ZAMJENA)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 26. srpnja 2022. (KLASA: 602-03/22-04/17, URBROJ: 2170-05/13-22-2), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 29. kolovoza 2022. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA KEMIJSKE GRUPE PREDMETA

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 17 sati nastave tjedno, odnosno ukupno 33 sata tjedno

Saznaj više

Poziv kandidatima na testiranje-natječaj za Medijske prezentacije, Web projekte i Web sadržaje

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 24. svibnja 2022. godine objavljuje sljedeću
OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta
Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti na određeno nepuno radno vrijeme

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU STRUKOVNO-TEORIJSKIH PREDMETA

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUKOVNO-TEORIJSKIH PREDMETA:

• Medijske prezentacije – 3 sata nastave tjedno
• Web sadržaji – 7 sati nastave tjedno
• Web projekti – 8 sati nastave

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 18 sati nastave s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena

Saznaj više

Obavijest o izboru kandidata-nastavnik Medijskih projekata

Nakon provedenog postupka javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta¬−Medijski projekti na određeno vrijeme s punim radnim vremenom koji je trajao od 4. do 12. travnja 2022., na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora s 19. e-sjednice, izabran je ZLATKO OŽANIĆ, univ. bacc. ing. techn. inf., na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, sukladno čl. 107 st. 12 Zakona o odgoju i obrazovanju.

Saznaj više

Natječaj spremač/spremačica na određeno

KLASA: 112-02/22-01/08 URBROJ: 2170-43-22-02 Rijeka, 2. svibnja 2022. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 29. travnja 2022., Prirodoslovna i grafička škola Rijeka […]

Saznaj više

Poziv kandidatima na testiranje-nastavnik matematike

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 27. travnja 2022. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika matematike i OBAVIJEST o sadržaju i načinu testiranja

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu dokumentaciju i imaju potrebnu razinu i vrstu obrazovanja te stečene pedagoške kompetencije:

Saznaj više