NATJEČAJ-NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (obr.programi: Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade)

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 9. kolovoza 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (obrazovni programi: Grafički tehničar tiska i Grafički tehničar dorade)
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA U OBRAZOVNOM PROGRAMU INTERMEDIJSKI FOTOGRAF

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 8. svibnja 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA (FOTOGRAFSKA PRODUKCIJA, FOTOGRAFSKA POSTPRODUKCIJA, MODNA FOTOGRAFIJA, EKSPERIMENTALNA STUDIJSKA FOTOGRAFIJA) U OBRAZOVNOM PROGRAMU ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE INTERMEDIJSKI FOTOGRAF
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31. 8. 2023.

Saznaj više

NATJEČAJ-VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje od 23. ožujka 2023., Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 30. ožujka 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
– probni rad od 6 mjeseci

Saznaj više

Natječaj za spremačicu-određeno puno radno vrijeme

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), nakon dobivene obavijesti nadležnog tijela Primorsko-goranske županije Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, dana 30. ožujka 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. SPREMAČICA

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (do dobivanja ili uskrate suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)

Saznaj više

NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKOG PREDMETA PODUZETNIČKE VJEŠTINE

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-03/22-07/00397, URBROJ: 533-05-22-0003) od 28. listopada 2022. i obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, dana 28. prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKOG PREDMETA PODUZETNIČKE VJEŠTINE

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno (ukupno tjedno 7 sati)

Saznaj više

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/ICU STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA WEB DIZAJNA (Web sadržaji, Web projekti i Komunikacija i marketing za web)

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20), Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), nakon dobivene obavijesti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije kojom se daje suglasnost za raspisivanje natječaja od 7. prosinca 2022., dana 7. prosinca 2022. objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA WEB DIZAJNA (Web sadržaji, Web projekti i Komunikacija i marketing za web)

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena)

Saznaj više