OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE MULTIMEDIJSKE SKUPINE PREDMETA O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA

OBAVIJEST O TESTIRANJU

kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika multimedijske skupine predmeta

 Povjerenstvo je odlučilo da se provjera kandidata sastoji od dva dijela: pisane provjere kandidata (testiranja) i razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Testiranje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a provodi se 120 min.

Testiranje će se provoditi iz nastavnog sadržaja multimedijske skupine predmeta: Zvuk, Video, Animacija, Medijske prezentacije, Medijski projekti

Saznaj više

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE PRAKTIČNE NASTAVE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce praktične nastave na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljenog dana 10.5.2021 godine, obavještava kandidate da će testiranje sastojati od provjere praktičnih vještina u procesu izrade grafičkog proizvoda ručnim postupcima i upravljanjem strojevima tiska i dorade, u tehnici ofset tiska, sitotiska i digitalnog tiska, mekog i tvrdog uveza i rad na brzorezaču. Ukupno predviđeno vrijeme testiranja je 190 minuta.

Popis kandidata koji se pozivaju na testiranje i vrijeme i mjesto testiranja biti će objavljeni naknadno, najmanje 5 dana prije dana koji bude određen za testiranje, u rubrici Natječaji-Poziv kandidatima na testiranje.

Saznaj više

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/NASTAVNICE FOTOGRAFSKOG VREMEPLOVA I FOTOGRAFSKE PRODUKCIJE

Obavještavaju se kandidati da će se testiranje sastojati od pisanog teorijskog  dijela i od praktičnog dijela, u trajanju od 90 minuta. Prvo se rješava teorijski dio ispita, a nakon toga praktični. Kandidati koji na testiranju ostvare dovoljan broj bodova biti će pozvani na usmeni razgovor koji traje do 20 minuta po kandidatu.  Imena kandidata, vrijeme i mjesto testiranja biti će objavljeni naknadno, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici škole http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr i www.pgsri.hr/, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Poziv kandidatima na testiranje“.

Saznaj više

Natječaj za radno mjesto Nastavnik/ica strukovnih predmeta Fotografski vremeplov i Fotografska produkcija (određeno)

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/ICA STRUKOVNIH PREDMETA FOTOGRAFSKI VREMEPLOV I FOTOGRAFSKA PRODUKCIJA U OBRAZOVNOM PROGRAMU ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE INTERMEDIJSKI FOTOGRAF

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31.08.2021. s nepunim radnim vremenom od 13 sati nastave s pripadajućim količinom ukupnog radnog vremena (5 sati dnevno)

Saznaj više