Obavijest o testiranju za nastavnika str.-teor. predmeta iz programa Intermedijski fotograf

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje dana 9. studenog 2023. godine slijedeću

OBAVIJEST

kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce stručno-teorijskih predmeta u obrazovnom programu za stjecanje kvalifikacije intermedijski fotograf na neodređeno nepuno radno vrijeme

Saznaj više

NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA GRAFIČKE TEHNOLOGIJE I AUDIOVIZUALNOG OBLIKOVANJA (PREDMET WEB SADRŽAJI)

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 31. listopada 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA GRAFIČKE TEHNOLOGIJE I AUDIOVIZUALNOG OBLIKOVANJA (PREDMET WEB SADRŽAJI)
– 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja nastavne godine 2023./2024. s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena

Saznaj više

NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA U OBRAZOVNOM PROGRAMU ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE INTERMEDIJSKI FOTOGRAF

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 31. listopada 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK/CA STRUČNO-TEORIJSKIH PREDMETA U OBRAZOVNOM PROGRAMU ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE INTERMEDIJSKI FOTOGRAF
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 8 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena

Saznaj više

Obavijest i poziv kandidatima na testiranje-nastavnik matematike

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 26. listopada 2023. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika matematike
na neodređeno vrijeme

Povjerenstvo je odlučilo da će se testiranje kandidata čije su prijave potpune i pravodobne provesti uvidom u nastavni sat, dana 2. i 3. studenog 2023. u sjedištu Prirodoslovne i grafičke škole škole na adresi Vukovarska 58, Rijeka prema sljedećem rasporedu:

Saznaj više

NATJEČAJ-NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (obr.programi: Grafički tehničar tiska, Grafički tehničar dorade)

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (dalje u tekstu: Škola), dana 9. kolovoza 2023. godine objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE (obrazovni programi: Grafički tehničar tiska i Grafički tehničar dorade)
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Saznaj više

Poziv na testiranje-natječaj za nastavnika-Intermedijski fotograf

Pozivaju se kandidati: 1. Ivana Kutni Mihić
2. Lea Kelenc

Testiranje će se održati dana 31. svibnja 2023. u 14 sati u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, učionica G2, a razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju biti će održan 1. 6. 2023., a o točnom vremenu kandidati će biti neposredno obaviješteni.

Saznaj više