Poziv kandidatima na testiranje-natječaj za Medijske prezentacije, Web projekte i Web sadržaje

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 24. svibnja 2022. godine objavljuje sljedeću
OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta
Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti na određeno nepuno radno vrijeme

Saznaj više

Poziv kandidatima na testiranje-nastavnik matematike

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 27. travnja 2022. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika matematike i OBAVIJEST o sadržaju i načinu testiranja

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu dokumentaciju i imaju potrebnu razinu i vrstu obrazovanja te stečene pedagoške kompetencije:

Saznaj više

Kemija-Poziv kandidatima na testiranje

 Na temelju članka 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 6. travnja 2022. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE  kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika kemijske grupe predmeta

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati koji imaju potrebnu razinu i vrstu obrazovanja i stečene pedagoške kompetencije:

Saznaj više

Poziv na testiranje-nastavnik Medijskih prezentacija, Web sadržaja i Web projekata

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 5. siječnja 2022. godine objavljuje slijedeću
OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta
Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti na određeno nepuno radno vrijeme
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata obavještava kandidate koji su dostavili potpunu i pravovremenu prijavu kako slijedi:

Saznaj više

Obavijest o načinu i sadržaju testiranja-natječaj Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti

OBAVIJEST O TESTIRANJU kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika strukovno-teorijskih predmeta Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti Povjerenstvo je odlučilo da se provjera sastoji od dva dijela: pisane, praktične i usmene (razgovor) provjere. Pisanim i praktičnim dijelom testa provjeravat će se znanja iz nastavnih sadržaja predmeta Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti i […]

Saznaj više

Obavijest kandidatima za nastavnika Praktične nastave (tisak, dorada)-sadržaj, način i termin testiranja

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje dana 30. studenog 2021. godine sljedeću OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE PRAKTIČNE NASTAVE O SADRŽAJU, NAČINU I TERMINU TESTIRANJA  Obavijest o sadržaju, načinu i temrinu testiranja-nastavnik Prak.nastave (tisak i dorada)

Saznaj više

OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta-Medijski projekti na određeno puno radno vrijeme

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata obavještava kandidate koji su dostavili potpunu i pravovremenu prijavu kako slijedi: Pozivaju se kandidati: 1. Iva Matić 2. Marina Jašić Testiranje će se održati dana 3. prosinca 2021. u 11,30 u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, a razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju biti […]

Saznaj više

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE-FOTOGRAFSKA PRODUKCIJA I FOTOGRAFSKA POSTPRODUKCIJA

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje dana 11. studenog 2021. godine slijedeću OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE  kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta Fotografska produkcija i Fotografska postprodukcija na određeno nepuno radno vrijeme (KLASA: 110-01/21-01/29, URBROJ:2170-56-01-21-02) od 22. […]

Saznaj više

Poziv kandidatima na testiranje za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 24. lipnja 2021. godine objavljuje slijedeći

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce multimedijske skupine predmeta na određeno puno radno vrijeme od 4. lipnja 2021.

Poziva se kandidatkinja IRIS ŠODA da pristupi testiranju koje će se održati dana 30. lipnja 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, u učionici G1. Razgovor (intervju) biti će održan istoga dana nakon što povjerenstvo utvrdi rezultate testiranja.

Saznaj više

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE FOTOGRAFSKOG VREMEPLOVA I FOTOGRAFSKE PRODUKCIJE

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE FOTOGRAFSKOG VREMEPLOVA I FOTOGRAFSKE PRODUKCIJE

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto nastavnika/ce fotografskog vremeplova i fotografske produkcije na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom do 31. 8. 2021. objavljenog dana 4. svibnja 2021. godine poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja:

1. Sanja Blečić

Testiranje će se održati dana 2. lipnja 2021. u 10,30 sati u učionici G2. Testiranje se sastoji od pisanog teorijskog dijela i od praktičnog dijela. Kandidat sa sobom mora imati identifikaciju ispravu.

Saznaj više