Obavijest kandidatima-nastavnik praktične nastave (grafički tehničar tiska i dorade)

              Na temelju članka 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 23. rujna 2022. godine, objavljuje OBAVIJEST KANDIDATIMA  prijavljenim za radno mjesto nastavnika praktične nastave (grafički tehničar tiska i dorade) Obavijest kandidatima-natječaj nastavnik praktične nastave (grafički tehničar tiska i dorade)

Saznaj više

Poziv kandidatima na testiranje-natječaj za Medijske prezentacije, Web projekte i Web sadržaje

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 24. svibnja 2022. godine objavljuje sljedeću
OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE
kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta
Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti na određeno nepuno radno vrijeme

Saznaj više

Poziv kandidatima na testiranje-nastavnik matematike

Na temelju članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 27. travnja 2022. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika matematike i OBAVIJEST o sadržaju i načinu testiranja

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu dokumentaciju i imaju potrebnu razinu i vrstu obrazovanja te stečene pedagoške kompetencije:

Saznaj više

Kemija-Poziv kandidatima na testiranje

 Na temelju članka 19.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, dana 6. travnja 2022. godine, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE  kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika kemijske grupe predmeta

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati koji imaju potrebnu razinu i vrstu obrazovanja i stečene pedagoške kompetencije:

Saznaj više

Poziv na testiranje-nastavnik Medijskih prezentacija, Web sadržaja i Web projekata

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata dana 5. siječnja 2022. godine objavljuje slijedeću
OBAVIJEST I POZIV NA TESTIRANJE kandidatima prijavljenim za radno mjesto nastavnika/ce strukovno-teorijskih predmeta
Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti na određeno nepuno radno vrijeme
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata obavještava kandidate koji su dostavili potpunu i pravovremenu prijavu kako slijedi:

Saznaj više

Obavijest o načinu i sadržaju testiranja-natječaj Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti

OBAVIJEST O TESTIRANJU kandidatima prijavljenim za radnom mjesto nastavnika strukovno-teorijskih predmeta Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti Povjerenstvo je odlučilo da se provjera sastoji od dva dijela: pisane, praktične i usmene (razgovor) provjere. Pisanim i praktičnim dijelom testa provjeravat će se znanja iz nastavnih sadržaja predmeta Medijske prezentacije, Web sadržaji i Web projekti i […]

Saznaj više

Obavijest kandidatima za nastavnika Praktične nastave (tisak, dorada)-sadržaj, način i termin testiranja

Na temelju čl. 19 Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje dana 30. studenog 2021. godine sljedeću OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA/CE PRAKTIČNE NASTAVE O SADRŽAJU, NAČINU I TERMINU TESTIRANJA  Obavijest o sadržaju, načinu i temrinu testiranja-nastavnik Prak.nastave (tisak i dorada)

Saznaj više