KADROVSKI UVJETI u 2022./2023. šk.god.

 Nastavnici u 2022. / 2023. šk.god.

red. br. Ime i prezime Radno mjesto Stručna sprema zanimanje
1. Dijana Blažić Fućak nastavnica hrvatskog jezika profesor hrvatskog jezika književnosti
2. Marija Miličić nastavnica hrvatskog jezika profesor hrvatskog jezika i književnosti
3. Ivana Marin-Garac nastavnica hrvatskog jezika (mentor) profesor hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti
4. Ervin Grujić nastavnik hrvatskog jezika i strukovno- teorijskih predmeta profesor hrvatskog jezika i književnosti; magistar kroatistike
5. Ana Inić nastavnica hrvatskog i engleskog jezika i strukovno-teorijskih predmeta profesor engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti
6. Tomo Dubrović nastavnik engleskog i hrvatskog jezika profesor hrvatskog jezika i književnosti i profesor engleskog jezika i književnosti
7. Nataša Žarkov nastavnica engleskog jezika profesor engleskog jezika i književnosti i filozofije
8. Vesna Pršo Vujčić nastavnica engleskog jezika profesor engleskog jezika i književnosti i profesor francuskog jezika i književnosti
9. Klaudija Šanko nastavnica njemačkog jezika profesor njemačkog i talijanskog jezika
10. Katarina Smud nastavnica talijanskog jezika i geografije profesor talijanskog jezika i književnosti i geografije
11. Ana Marković nastavnica latinskog jezika profesor latinskog jezika i rimske književnosti; diplomirani arheolog
12. Iva Mrša Haber nastavnica matematike profesor matematike i fizike
13. Sanja Bakić nastavnica matematike profesor matematike i informatike
14. Ana Matišić Vicić nastavnica matematike (mentor) profesor matematike i informatike
15. Ružica Veršić nastavnica matematike profesor matematike i informatike
16. Petra Pincan Flego (zamjena je Snježana Kljun, diplomirani inženjer kemijske tehnologije) nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta diplomirani kemijski inženjer
17. Iva Topalović nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta magistra edukacije kemije; diplomirani inženjer kemijskog inženjerstva
18. Sarasvati Marač nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta magistar kemije
19. Ana Mijić nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta magistra inženjerka kemijskog inženjerstva
20. Jasmin Poljak nastavnik kemije      i strukovno-teorijskih predmeta diplomirani inženjer kemije
21. Ivana Lalić nastavnica biologije i strukovno-teorijskih predmeta iz    područja biologije profesor biologije i kemije
22. Goran Gotlibović nastavnik kemije i strukovno-teorijskih predmeta iz područja kemije i biologije (savjetnik) profesor biologije i kemije
23. Dolores Dobrinjkić nastavnica strukovno- teorijskih predmeta iz područja biologije i ekologije diplomirani inženjer biologije i ekologije mora
24. Borna Smojver nastavnik biologije i strukovno-teorijskih predmeta iz područja kemije i biologije diplomirani kemijski inženjer; magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva
25. Olja Bunčić nastavnica fizike i strukovno-teorijskih predmeta iz područja fizike profesor matematike i fizike
26. Elizabeta Mihalić Kesić (zamjena je Maja Ćiković, prof. fizike i politehnike) nastavnica fizike i strukovno-teorijskih predmeta iz područja fizike (mentor) profesor fizike i politehnike
27. Josip Naglić nastavnik povijesti profesor povijesti i filozofije
28. Dorian Škrobonja nastavnik filozofije, logike i povijesti profesor filozofije i logike
29. Dobrila Mantilla nastavnica TZK profesor fizičke kulture
30. Sanjin Lučičanin nastavnik TZK profesor fizičke kulture
31. Željka Travaš nastavnica politike i gospodarstva i sociologije (savjetnik) diplomirani politolog
32. Mladenka             Staničić Sarađen nastavnica likovne umjetnosti i strukovno- teorijskih predmeta iz likovnog područja profesor likovne kulture
33. Tatjana Laganis nastavnica glazbene umjetnosti profesor glazbene kulture
34. David Šuker nastavnik strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije magistar poslovnih informacijskih sustava
35. Snježana Tomac Lučić nastavnica strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije (savjetnik) diplomirani inženjer grafičke tehnologije
36. Zlatko Ožanić nastavnik multimedijske skupine predmeta diplomirani inženjer grafičke tehnologije
37. Borka Širola nastavnica strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije diplomirani inženjer grafičke tehnologije
38. Matija Rubinić nastavnik strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije diplomirani inženjer grafičke tehnologije
39. Barbara Smilović nastavnica strukovno- teorijskih predmeta profesor matematike i informatike
40. Iva Vlah nastavnica strukovno- teorijskih predmeta iz područja informatike i multimedije profesor filozofije i informatike
41. Predrag Vrsalović nastavnik informatike (savjetnik) profesor matematike i informatike
42. Vlasta Baštijan nastavnica etike profesor   hrvatske kulture i profesor filozofije
43. Josip David Nemir vjeroučitelj kat.vjeronauka magistar teologije
44. Tanja Šego Miketa nastavnica geografije i talijanskog jezika profesor geografije i talijanskog jezika i književnosti
45. Matko Vrkić nastavnik strukovno teorijskih predmeta iz područja multimedije stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava
46. Zoran Maričić nastavnik praktične nastave (tisak,dorada) grafički stručni radnik
47. Marin Čohar nastavnik informatike i računalstva magistar edukacije politehnike i informatike
48. Josip Nađ nastavnik strukovno- teorijskih predmeta profesor engleskog jezika i informatike
49. Matejka Stojanović nastavnica strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije magistar inženjer grafičke tehnologije
50. Saša Žic nastavnik strukovno – teorijskih predmeta iz područja fotografije magistar vizualnih komunikacija
51. Ivana Kutni Mihić nastavnik strukovno – teorijskih predmeta iz područja fotografije magistra teologije
52. Andrea Vucelić nastavnica psihologije diplomirani psiholog-profesor
53. Ivona Čančarević nastavnica strukovno- teorijskog predmeta Poduzetničke vještine magistra ekonomije
54. Zorica Radojčić nastavnica strukovno- teorijskog predmeta Grafički dizajn profesor likovne kulture
Vanjski suradnici
1. Hidajet Hasanović islamski vjeronauk prof. islamske teologije
Stručni suradnici, administrativno – računovodstveno i tehničko osoblje
1. Radenko Bradić Ravnatelj mentor diplomirani inženjer grafičke tehnologije
2. Sonja Crnić psihologinja diplomirani psiholog-profesor
3. Jelena Vukobratović pedagoginja magistra pedagogije
4. Tanja Brkljača stručna suradnica – knjižničarka profesor hrvatskog jezika i književnosti, magistra kroatistike, stručno zvanje diplomirani knjižničar
5. Iva Štefanić Hlača Tajnica diplomirani pravnik
6. Mirjana Šalić voditeljica računovodstva diplomirani ekonomist
7. Anita Zoričić administratorica ekonomist ekonomike poduzetništva
8. Emil Vičević domar /kotlovničar Teh. Za el.strojarstvo
9. Darko Matijašević dostavljač,  portir elektrotehničar
10. Nada Ćumurdžić spremačica
11. Mirjana Lukanović spremačica
12. Svetlana Miškić spremačica
13. Mara Ćosić spremačica
14. Jolanda Stošić spremačica
Pomoćnici u nastavi
1. Andrea Randić inokorespodent
2. Slavica Livaić grafički stručni radnik