KADROVSKI UVJETI u 2022./2023. šk.god.

 Nastavnici u 2022. / 2023. šk.god.

red. br. Ime i prezime Radno mjesto Stručna sprema zanimanje
 

1.

Dijana Blažić Fućak nastavnica hrvatskog jezika profesor hrvatskog jezika i književnosti
 

2.

Marija Miličić nastavnica hrvatskog jezika  

profesor hrvatskog jezika i književnosti

 

3.

 

Ivana Marin-Garac

nastavnica hrvatskog jezika (mentor) profesor hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti
4. Ervin Grujić nastavnik hrvatskog

jezika i strukovno- teorijskih predmeta

profesor hrvatskog jezika i književnosti; magistar kroatistike
 

5.

 

Ana Inić

nastavnica hrvatskog i engleskog jezika i strukovno-teorijskih

predmeta

 

profesor engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti

 

6.

 

Tomo Dubrović

nastavnik engleskog i hrvatskog jezika profesor hrvatskog jezika i književnosti i profesor engleskog jezika i književnosti
7.  

Nataša Žarkov

nastavnica engleskog jezika profesor engleskog jezika i književnosti i filozofije
 

8.

 

Vesna Pršo Vujčić

nastavnica engleskog jezika profesor engleskog jezika i književnosti i profesor francuskog jezika i književnosti
 

9.

 

Klaudija Šanko

nastavnica     njemačkog jezika profesor njemačkog i talijanskog jezika
 

10.

 

Katarina Smud

nastavnica                     talijanskog jezika i geografije profesor talijanskog jezika i književnosti i geografije
 

11.

 

Ana Marković

nastavnica latinskog jezika profesor latinskog jezika i rimske književnosti; diplomirani arheolog
 

12.

 

Iva Mrša Haber

nastavnica matematike profesor matematike i fizike
 

13.

 

Sanja Bakić

nastavnica matematike profesor matematike i informatike
 

14.

 

Ana Matišić Vicić

nastavnica                    matematike (mentor) profesor matematike i informatike
15.  

Ružica Veršić

nastavnica matematike profesor matematike i informatike
 

16.

Petra Pincan Flego (zamjena je Snježana Kljun, diplomirani inženjer

kemijske tehnologije)

nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta  

diplomirani kemijski inženjer

 

17.

 

Iva Topalović

nastavnica kemije i

kemijske grupe predmeta

magistra edukacije kemije; diplomirani inženjer kemijskog inženjerstva
 

18.

 

Sarasvati Marač

nastavnica kemije i

kemijske grupe predmeta

 

magistar kemije

 

 

19.

 

Ana Mijić

nastavnica kemije i kemijske grupe

predmeta

 

magistra inženjerka kemijskog inženjerstva

 

20.

 

Jasmin Poljak

nastavnik      kemije      i strukovno-teorijskih

predmeta

 

diplomirani inženjer kemije

 

21.

 

Ivana Lalić

nastavnica    biologije    i strukovno-teorijskih predmeta    iz    područja

biologije

 

profesor biologije i kemije

 

22.

 

Goran Gotlibović

nastavnik kemije i strukovno-teorijskih predmeta iz područja

kemije i biologije (savjetnik)

 

profesor biologije i kemije

 

23.

 

Dolores Dobrinjkić

nastavnica strukovno- teorijskih predmeta iz područja biologije i

ekologije

 

diplomirani inženjer biologije i ekologije mora

 

24.

 

Borna Smojver

nastavnik biologije i strukovno-teorijskih

predmeta iz područja kemije i biologije

 

diplomirani kemijski inženjer; magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva

 

25.

 

Olja Bunčić

nastavnica fizike i strukovno-teorijskih predmeta iz područja

fizike

 

profesor matematike i fizike

 

26.

Elizabeta Mihalić Kesić

 

(zamjena je Maja Ćiković, prof. fizike i politehnike)

nastavnica fizike i strukovno-teorijskih predmeta iz područja

fizike (mentor)

 

profesor fizike i politehnike

 

27.

 

Josip Naglić

 

nastavnik povijesti

 

profesor povijesti i filozofije

 

28.

 

Dorian Škrobonja

nastavnik filozofije, logike i povijesti  

profesor filozofije i logike

 

29.

 

Dobrila Mantilla

 

nastavnica TZK

 

profesor fizičke kulture

 

30.

 

Sanjin Lučičanin

 

nastavnik TZK

 

profesor fizičke kulture

 

31.

 

Željka Travaš

nastavnica politike i gospodarstva i sociologije

(savjetnik)

 

diplomirani politolog

 

32.

 

Mladenka             Staničić Sarađen

nastavnica likovne umjetnosti i strukovno- teorijskih predmeta iz

likovnog područja

 

profesor likovne kulture

 

33.

 

Tatjana Laganis

nastavnica glazbene umjetnosti  

profesor glazbene kulture

 

34.

 

David Šuker

nastavnik strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne

tehnologije

 

magistar poslovnih informacijskih sustava

 

 

35.

 

Snježana Tomac Lučić

nastavnica strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

(savjetnik)

 

diplomirani inženjer grafičke tehnologije

 

36.

 

Zlatko Ožanić

nastavnik multimedijske skupine predmeta  

diplomirani inženjer grafičke tehnologije

 

37.

 

Borka Širola

nastavnica strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne

tehnologije

 

diplomirani inženjer grafičke tehnologije

 

38.

 

Matija Rubinić

nastavnik strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne

tehnologije

 

diplomirani inženjer grafičke tehnologije

 

39.

 

Barbara Smilović

nastavnica strukovno- teorijskih predmeta  

profesor matematike i informatike

 

40.

Iva Vlah

(zamjena je Morena Pavlović, stručna specijalistica poslovnih

informacijskih sustava)

nastavnica strukovno- teorijskih predmeta iz područja informatike i multimedije  

profesor filozofije i informatike

 

41.

 

Predrag Vrsalović

nastavnik informatike (savjetnik)  

profesor matematike i informatike

 

42.

 

Vlasta Baštijan

nastavnica etike profesor   hrvatske    kulture    i                profesor filozofije
 

43.

 

Josip David Nemir

vjeroučitelj kat.vjeronauka  

magistar teologije

 

44.

 

Tanja Šego Miketa

nastavnica geografije i talijanskog jezika profesor geografije i talijanskog jezika i književnosti
 

45.

 

Matko Vrkić

nastavnik strukovno teorijskih predmeta iz

područja multimedije

 

stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

 

46.

 

Zoran Maričić

nastavnik praktične nastave (tisak,dorada)  

grafički stručni radnik

 

47.

 

Marin Čohar

nastavnik informatike i računalstva magistar edukacije politehnike i informatike
 

48.

 

Josip Nađ

nastavnik strukovno- teorijskih predmeta  

profesor engleskog jezika i informatike

 

49.

 

Matejka Stojanović

nastavnica strukovno- teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i

audiovizualne tehnologije

 

magistar inženjer grafičke tehnologije

 

50.

 

Saša Žic

nastavnik strukovno – teorijskih predmeta iz

područja fotografije

 

magistar vizualnih komunikacija

 

51.

 

Ivana Kutni Mihić

nastavnica strukovno- teorijskih predmeta iz

područja fotografije

diplomirani teolog; fotograf

 

 

52.

 

Andrea Vucelić

nastavnica psihologije diplomirani psiholog-profesor
53. Ivona Čančarević nastavnica strukovno-

teorijskog predmeta Poduzetničke vještine

magistra ekonomije
54. Zorica Radojčić nastavnica strukovno-

teorijskog predmeta Grafički dizajn

profesor likovne kulture

 


Vanjski suradnici

Red. br.

Ime i prezime

Radno mjesto

Stručna sprema zanimanja

1.

Hidajet Hasanović

islamski vjeronauk

prof. islamske teologije

 

Stručni suradnici, administrativno – računovodstveno i tehničko osoblje

red. br.

Ime i prezime

Radno mjesto

Stručna sprema zanimanja

1.

Radenko Bradić

ravnatelj (ravnatelj mentor)

diplomirani inženjer grafičke tehnologije

2.

Sonja Crnić

psihologinja

diplomirani psiholog-profesor

3.

Jelena Vukobratović

pedagoginja

magistra pedagogije

4.

Tanja Brkljača

stručna suradnica – knjižničarka

profesor hrvatskog jezika i književnosti, magistra kroatistike, stručno zvanje diplomirani knjižničar

5.

Iva Štefanić Hlača

tajnica

diplomirani pravnik

6.

Mirjana Šalić

voditeljica računovodstva

diplomirani ekonomist

7.

Anita Zoričić

administratorica

ekonomist ekonomike poduzetništva

8.

Emil Vičević

domar /kotlovničar

teh.za el.strojarstvo

9.

Darko Matijašević

dostavljač,  portir

elektrotehničar

10.

Nada Ćumurdžić

spremačica

11.

Mirjana Lukanović

spremačica

12.

Svetlana Miškić

spremačica

13.

Radovanka Tarlać

spremačica

14.

Jolanda Stošić

spremačica

Pomoćnici u nastavi

1.

Andrea Randić

inokorespodent

2.

Slavica Livaić

grafički stručni radnik