KADROVSKI UVJETI u 2021./2022. šk.god.

Nastavnici u 2021./2022. šk.god.

red.br. Ime i prezime Radno mjesto Stručna sprema zanimanje
1. Dijana Blažić Fućak nastavnica hrvatskog jezika profesor hrvatskog jezika i književnosti
2. Marija Miličić nastavnica hrvatskog jezika profesor hrvatskog jezika i književnosti
3. Ivana Marin-Garac nastavnica hrvatskog jezika (mentor) profesor hrvatskog jezika i književnosti i

komparativne književnosti

4. Ervin Grujić nastavnik hrvatskog jezika i strukovno-teorijskih predmeta profesor hrvatskog jezika i književnosti; magistar kroatistike
5. Ana Inić nastavnica hrvatskog i engleskog jezika i strukovno-teorijskih predmeta profesor engleskog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i književnosti
6. Tomo Dubrović nastavnik engleskog i hrvatskog jezika profesor hrvatskog jezika i književnosti i profesor engleskog jezika i književnosti
7. Nataša Žarkov nastavnica engleskog jezika (mentor) profesor engleskog jezika i književnosti i filozofije
8. Vesna Pršo Vujčić nastavnica engleskog jezika profesor engleskog jezika i književnosti i profesor  francuskog jezika i književnosti
9. Klaudija Šanko nastavnica njemačkog jezika profesor njemačkog i talijanskog jezika
10. Katarina Smud nastavnica talijanskog jezika i geografije profesor talijanskog jezika i književnosti i geografije
11. Ana Marković nastavnica latinskog jezika profesor latinskog jezika i rimske književnosti; diplomirani arheolog
12. Branka Blažić nastavnica matematike (mentor) profesor matematike
13. Sanja Bakić nastavnica matematike profesor matematike i informatike
14. Ana Matišić Vicić nastavnica matematike (mentor) profesor matematike i informatike
15. Ružica Veršić nastavnica matematike profesor matematike i informatike
16. Petra Pincan Flego nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta diplomirani kemijski inženjer
17. Iva Topalović nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta magistra edukacije kemije; diplomirani inženjer kemijskog inženjerstva
18. Sarasvati Marač nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta magistar kemije
19. Irena Sabo nastavnica kemije i kemijske grupe predmeta

(savjetnik)

diplomirani inženjer kemije
20. Jasmin Poljak nastavnik kemije i strukovno-teorijskih predmeta diplomirani inženjer kemije
21. Ivana Lalić nastavnica biologije i strukovno-teorijskih predmeta iz područja biologije

(mentor)

profesor biologije i kemije
22. Goran Gotlibović nastavnik kemije i strukovno-teorijskih  predmeta iz područja kemije i biologije

(mentor)

profesor biologije i kemije
23. Dolores Dobrinjkić nastavnica strukovno-teorijskih predmeta iz područja biologije i ekologije diplomirani inženjer biologije i ekologije mora
24. Borna Smojver nastavnik biologije i strukovno-teorijskih predmeta iz područja kemije i biologije diplomirani kemijski inženjer; magistar inženjer bioprocesnog inženjerstva
25. Olja Bunčić nastavnica fizike i strukovno-teorijskih predmeta iz područja fizike profesor matematike i fizike
26. Elizabeta Mihalić Kesić

(zamjena: Iva Mrša Haber )

nastavnica fizike i strukovno-teorijskih predmeta iz područja fizike (mentor) profesor fizike i politehnike
27. Josip Naglić nastavnik povijesti profesor povijesti i filozofije
28. Dorian Škrobonja nastavnik filozofije, logike i povijesti profesor filozofije i logike
29. Dobrila Mantilla nastavnica TZK profesor  fizičke kulture
30. Sanjin Lučičanin nastavnik TZK profesor  fizičke kulture
31. Željka Travaš nastavnica politike i gospodarstva i sociologije

(savjetnik)

diplomirani politolog
32. Mladenka Staničić nastavnica likovne umjetnosti i strukovno-teorijskih predmeta iz likovnog područja profesor likovne kulture
33. Tatjana Laganis nastavnica glazbene umjetnosti profesor  glazbene kulture
34. David Šuker nastavnik strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije stručni  specijalist poslovnih informacijskih sustava
35. Snježana Tomac Lučić nastavnica strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

(savjetnik)

diplomirani inženjer grafičke tehnologije
36. Zlatko Ožanić nastavnik multimedijske skupine predmeta sveučilišni prvostupnik elektroničke i informatičke tehnologije
37. Borka Širola nastavnica strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije diplomirani inženjer grafičke tehnologije
38. Matija Rubinić nastavnik strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije diplomirani inženjer grafičke  tehnologije
39. Barbara Smilović nastavnica strukovno-teorijskih predmeta profesor matematike i informatike
40. Iva Vlah

(zamjena: Matko Vrkić)

nastavnica strukovno-teorijskih predmeta iz područja informatike i multimedije profesor filozofije i informatike
41. Predrag Vrsalović nastavnik informatike (savjetnik) profesor matematike i informatike
42. Vlasta Baštijan nastavnica etike profesor hrvatske kulture i profesor filozofije
43. Josip David Nemir vjeroučitelj kat.vjeronauka magistar teologije
44. Tanja Šego Miketa nastavnica geografije i talijanskog jezika profesor geografije i talijanskog jezika i književnosti
45. Borislav Božić nastavnik likovne umjetnosti i strukovno-teorijskih predmeta iz područja fotografije, filma, grafike i multimedije
(mentor)
profesor likovne kulture
46. Zoran Maričić nastavnik praktične nastave (tisak,dorada) grafički stručni radnik
47. Marin Čohar nastavnik informatike i računalstva magistar edukacije politehnike i informatike
48. Josip Nađ nastavnik strukovno-teorijskih predmeta profesor engleskog jezika i informatike
49. Matejka Stojanović nastavnica strukovno-teorijskih predmeta u sektoru Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije magistar inženjer grafičke tehnologije
50. Saša Žic nastavnik strukovno -teorijskih predmeta iz područja fotografije magistar vizualnih komunikacija
51. Ivana Kutni Mihić nastavnica strukovno-teorijskih predmeta iz područja fotografije diplomirani teolog; fotograf
52. Andrea Vucelić nastavnica psihologije diplomirani psiholog-profesor
53. Morena Pavlović nastavnica strukovno-teorijskih predmeta stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

Vanjski suradnici

Red. br.

Ime i prezime

Radno mjesto

Stručna sprema zanimanja

1.

Hidajet Hasanović

islamski vjeronauk

prof. islamske teologije

 

Stručni suradnici, administrativno – računovodstveno i tehničko osoblje

red. br.

Ime i prezime

Radno mjesto

Stručna sprema zanimanja

1.

Radenko Bradić

ravnatelj (ravnatelj mentor)

diplomirani inženjer grafičke tehnologije

2.

Sonja Crnić

psihologinja

diplomirani psiholog-profesor

3.

Jelena Vukobratović

pedagoginja

magistra pedagogije

4.

Tanja Brkljača

stručna suradnica – knjižničarka

profesor hrvatskog jezika i književnosti, magistra kroatistike, stručno zvanje diplomirani knjižničar

5.

Iva Štefanić Hlača

tajnica

diplomirani pravnik

6.

Mirjana Šalić

voditeljica računovodstva

diplomirani ekonomist

7.

Anita Zoričić

administratorica

ekonomist ekonomike poduzetništva

8.

Emil Vičević

domar /kotlovničar

teh.za el.strojarstvo

9.

Darko Matijašević

dostavljač,  portir

elektrotehničar

10.

Nada Ćumurdžić

spremačica

11.

Mirjana Lukanović

spremačica

12.

Svetlana Miškić

spremačica

13.

Radovanka Tarlać

spremačica

14.

Jolanda Stošić

spremačica

Pomoćnici u nastavi

1.

Marina Klobučar

profesor hrvatskog jezika

2.

Lucija Granić

magistra likovne pedagogije

3.

Slavica Livaić

grafički stručni radnik