DRŽAVNA MATURA 2022./2023.

JESENSKI ROK

Jesenski rok – kalendar i vremenik

 

Ispite državne mature na jesenskom roku prijavljujete od 22.7. do 31.7.2023.  

Prijave ispita i studijskih programa su na www.postani-student.hr/Ucenici/Prijava

 

PRIJAVA ISPITA ZA JESENSKI ROK
– obavijest o prijavi ispita za učenike i sve ostale pristupnike objavljena je na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr
– učenici samostalno prijavljuju ispite državne mature od 22.7. od 12:00 sati do 31.7. do 12:00 sati
– učenici samostalno do 5. 8. 2023. mogu odjaviti prijavljene ispite prema naputku koji je objavljen na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Postani-student.hr
– za jesenski rok moguća je i naknadna promjena ispita, promjena razine ispita i naknadna prijava ispita do 5.8.2023., a prema Pravilniku o polaganju državne mature
– učenici koji prijave ispit položen u ljetnome roku, obveznici su plaćanja ispita (ako prijave ispit na drugoj razini također su obvezni platiti ispit)
– ako učenik nije položio ispit koji je polagao u ljetnome roku, ne plaća ispit ako ispit prijavi za drugi rok
– prijavnice ne printate iz SRDM i učenici ih ne potpisuju
– do 5.8.2023. je rok za plaćanje ispita. Uplate izvršene nakon roka neće se uvažiti jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.

 

U petak 21.7.2023. od 9 sati u administraciji možete preuzeti svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature

 

JESENSKI ROK

Jesenski rok – kalendar i vremenik

 

Ispite državne mature na jesenskom roku prijavljujete od 22.7. do 31.7.2023.  

Prijave ispita i studijskih programa su na www.postani-student.hr/Ucenici/Prijava

 

PRIJAVA ISPITA ZA JESENSKI ROK
– obavijest o prijavi ispita za učenike i sve ostale pristupnike objavljena je na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr
– učenici samostalno prijavljuju ispite državne mature od 22.7. od 12:00 sati do 31.7. do 12:00 sati
– učenici samostalno do 5. 8. 2023. mogu odjaviti prijavljene ispite prema naputku koji je objavljen na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Postani-student.hr
– za jesenski rok moguća je i naknadna promjena ispita, promjena razine ispita i naknadna prijava ispita do 5.8.2023., a prema Pravilniku o polaganju državne mature
– učenici koji prijave ispit položen u ljetnome roku, obveznici su plaćanja ispita (ako prijave ispit na drugoj razini također su obvezni platiti ispit)
– ako učenik nije položio ispit koji je polagao u ljetnome roku, ne plaća ispit ako ispit prijavi za drugi rok
– prijavnice ne printate iz SRDM i učenici ih ne potpisuju
– do 5.8.2023. je rok za plaćanje ispita. Uplate izvršene nakon roka neće se uvažiti jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.

VAŽNO!!!

U srijedu 12.7.2023. u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature. Prema članku 43. Pravilnika o polaganju državne mature, objavom rezultata počinje rok za prigovore učenika na bodovanje ispita.

Učenici prigovore mogu predavati od 12.7.2023. od 12:01. sati do 14.7.2023. do 12:00 sati. u ispunjenom obrascu na email adresu ispitne koordinatorice  (ruzica.versic@skole.hr)

Obrazac prigovora

Napomena:

1. Centar će rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav (upisuje ispitna koordinatorica).
2. Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
3. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na ocjenjivanje.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
6. Neće se razmatrati prigovori u kojemu se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku odnosno „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.
7. Neće se razmatrati prigovori u kojima nije jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.

Ružica Veršić, ispitna koordinatorica

Podsjetnik

 • Potvrdite ocjene četvrtog razreda do 31.5.2023.
 • Na ispit iz engleskog jezika doći do 8:25 u školu, na oglasnoj ploči na drugom katu pronaći u kojoj učionici pišeš ispit.

ISKLJUČITI MOBITEL I PAMETNE SATOVE!!

 

Upute za DM

Stranica postani student

 • Ispiti državne mature prijavljuju se od 1. prosinca 2022. do 15. veljače 2023. godine  u 12.00 sati na stranici www.postani-student.hr
 • Učenici su dužni potvrditi ispravnost svojih osobnih podataka i ocjene prva tri razreda srednje škole(ako to ne učine neće im biti vidljivi rezultati Državne mature). Na kraju nastavne godine i ocjene četvrtog razreda (najkasnije do 30.5.2023.)

Informacije o:

Upute za prijavu u sustav (još Centar nije izdao nove priručnike ali sve je isto osim datuma):

Kalendari polaganja ispita državne mature

Ispitni katalozi

Važni dokumenti

Kako i koje ispite prijaviti

Obavezni dio državne mature

 • Ispiti državne mature u obveznome dijelu:  HRVATSKI (jedna razina)                                                                                                                                                                                                   MATEMATIKA i STRANI JEZIK  – mogu se polagati na dvije razine: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B).
 • Državna matura smatra se položenom ukoliko je učenik s uspjehom položio sva tri ispita obveznoga dijela, neovisno o ispitima izbornoga dijela.

Izborni dio državne mature

 • Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.
 • U jednome roku može se polagati najviše šest izbornih predmeta.
 • Svi izborni predmeti polažu se na jedinstvenoj razini.

Prijava u sustav (moguće poteškoće i kako ispraviti)

 • Učenici se u sustav na mrežnoj stranici postani-student.hr prijavljuju svojim elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom).
 • Kada se kandidat prvi puta prijavi u sustav treba unijeti broj svog mobilnoga telefona na koji će SMS-om primiti PIN i TAN.
 • PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.
 • TAN je broj kojim kandidat potvrđuje značajne radnje u sustavu.
 • Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka, učenik se treba obratiti razredniku ili administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i lozinka.
 • Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS poruke sadržaja OPET na broj 666555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav.
 • Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti studijskih programa.
 • Ako učenik promijeni broj mobitela koji je upisao u sustav, potrebno je obavijestiti Infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili to prijaviti na e-adresu info.centar@ncvvo.hr i obvezatno napisati ime, prezime i OIB te novi broj mobitela.
 • Ako učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na stranicu www.postani-student.hr, treba se javiti ispitnom koordinatoru.

Prijave studijskih programa

 • Prijava studijskih programa biti će omogućena od 1. veljače do 12. srpnja 2023.
 • Učenici mogu prijaviti 10 studijskih programa, osim u slučaju prijave dvopredmetnih studija kada se može i puno više.
 • Kada učenik odabere studijske programe, automatski mu se prijavljuju i ispiti državne mature koje ti studijski programi zahtjevaju.
 • Prilikom odabira studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna razina (B), kandidatu će se ponuditi i mogućnost odabira više razine (A).
 • Brisanjem određenog studijskog programa, ostaju prijavljeni ispiti koje je taj studijski program zahtijevao.
 • Zbog toga uvijek treba provjeriti koji su ispiti stvarno prijavljeni (prije 15. veljače 2023.).

Rang liste – PRIORITETI

 • Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan.

Učenik će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na ranglisti onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih ranglista učenik će biti obrisan.

 • Učenici su dužni izbrisati studijske programe koje su prijavili, a na kojima ne namjeravaju studirati.

Ako učenik ne obriše studijski program do objave konačne rang liste, a na njemu ostvari pravo upisa, te ga ne ode fizički upisati, tada visoko učilište ima mogućnost zaračunati mu oportunitetne troškove koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

Koordinatorica za provedbu ispita državne mature                    Ružica Veršić, prof.
e-mail                    ruzica.versic@skole.hr
Vrijeme informacija                   jutarnja: SRIJEDA 10:45-11:30

popodnevna: ĆETVRTAK 16:45-17:30

Prezentacija o DM 2023