DRŽAVNA MATURA 2022./2023.

Upute za DM

Stranica postani student

 • Ispiti državne mature prijavljuju se od 1. prosinca 2022. do 15. veljače 2023. godine  u 12.00 sati na stranici www.postani-student.hr
 • Učenici su dužni potvrditi ispravnost svojih osobnih podataka i ocjene prva tri razreda srednje škole(ako to ne učine neće im biti vidljivi rezultati Državne mature). Na kraju nastavne godine i ocjene četvrtog razreda (najkasnije do 30.5.2023.)

Informacije o:

Upute za prijavu u sustav (još Centar nije izdao nove priručnike ali sve je isto osim datuma):

Kalendari polaganja ispita državne mature

Ispitni katalozi

Važni dokumenti

Kako i koje ispite prijaviti

Obavezni dio državne mature

 • Ispiti državne mature u obveznome dijelu:  HRVATSKI (jedna razina)                                                                                                                                                                                                   MATEMATIKA i STRANI JEZIK  – mogu se polagati na dvije razine: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B).
 • Državna matura smatra se položenom ukoliko je učenik s uspjehom položio sva tri ispita obveznoga dijela, neovisno o ispitima izbornoga dijela.

Izborni dio državne mature

 • Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.
 • U jednome roku može se polagati najviše šest izbornih predmeta.
 • Svi izborni predmeti polažu se na jedinstvenoj razini.

Prijava u sustav (moguće poteškoće i kako ispraviti)

 • Učenici se u sustav na mrežnoj stranici postani-student.hr prijavljuju svojim elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom).
 • Kada se kandidat prvi puta prijavi u sustav treba unijeti broj svog mobilnoga telefona na koji će SMS-om primiti PIN i TAN.
 • PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.
 • TAN je broj kojim kandidat potvrđuje značajne radnje u sustavu.
 • Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka, učenik se treba obratiti razredniku ili administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i lozinka.
 • Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS poruke sadržaja OPET na broj 666555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav.
 • Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti studijskih programa.
 • Ako učenik promijeni broj mobitela koji je upisao u sustav, potrebno je obavijestiti Infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili to prijaviti na e-adresu info.centar@ncvvo.hr i obvezatno napisati ime, prezime i OIB te novi broj mobitela.
 • Ako učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na stranicu www.postani-student.hr, treba se javiti ispitnom koordinatoru.

Prijave studijskih programa

 • Prijava studijskih programa biti će omogućena od 1. veljače do 12. srpnja 2023.
 • Učenici mogu prijaviti 10 studijskih programa, osim u slučaju prijave dvopredmetnih studija kada se može i puno više.
 • Kada učenik odabere studijske programe, automatski mu se prijavljuju i ispiti državne mature koje ti studijski programi zahtjevaju.
 • Prilikom odabira studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna razina (B), kandidatu će se ponuditi i mogućnost odabira više razine (A).
 • Brisanjem određenog studijskog programa, ostaju prijavljeni ispiti koje je taj studijski program zahtijevao.
 • Zbog toga uvijek treba provjeriti koji su ispiti stvarno prijavljeni (prije 15. veljače 2023.).

Rang liste – PRIORITETI

 • Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan.

Učenik će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na ranglisti onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih ranglista učenik će biti obrisan.

 • Učenici su dužni izbrisati studijske programe koje su prijavili, a na kojima ne namjeravaju studirati.

Ako učenik ne obriše studijski program do objave konačne rang liste, a na njemu ostvari pravo upisa, te ga ne ode fizički upisati, tada visoko učilište ima mogućnost zaračunati mu oportunitetne troškove koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

Koordinatorica za provedbu ispita državne mature                    Ružica Veršić, prof.
e-mail                    ruzica.versic@skole.hr
Vrijeme informacija                   jutarnja: SRIJEDA 10:45-11:30

popodnevna: ĆETVRTAK 16:45-17:30

Prezentacija o DM 2023