Erasmus+ projekt „From Rijeka to Europe“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) odobrila je projektnu prijavu škole kao dijela konzorcija četiri srednje škole iz Rijeka za projekt mobilnosti From Rijeka to Europe (FRE) koji će se provoditi od 1.9.2019. do 31.8.2020. Dodijeljena je financijska potpora od 145.588,00 EUR programa Erasmus+ za 2019. godinu u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (projektni broj: 2019-1-HR01-KA102-06-0676 ).

Projektna prijava ostvarena je zahvaljujući suradnji riječkih strukovnih škola Građevinsko tehničke škole Rijeka,  Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka i Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo udruženih u konzorcij kojemu je koordinator Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka. Jedan od glavnih motiva za pokretanje ovog projekta je činjenica da većina zanimanja koja su uključena u ovaj projekt prema sadašnjem školskom kurikulumu nemaju stručnu praksu. Realizacijom stručne prakse u Europi želimo kompenzirati taj nedostatak i tako dati učenicima kvalitetnu priliku za razvijanje profesionalnih i vještina praktičnog rada u realnim uvjetima uz osobni razvoj i lakši ulazak u svijet rada. Realizacijom projekta želimo pridonijeti kvaliteti naših strukovnih programa,  popularizaciji naših zanimanja i motivaciji budućih učenika za upis u naše programe.
U planiranju projekta FRE veliki doprinos dala nam je organizacija Asociacion Mundus koja ima višegodišnje iskustvo u radu sa strukovnim školama koje se prijavljuju za VET projekte, podržavajući ih u organizacijskim i logističkim aspektima, te pružajući kulturno-pedagošku pripremu za sudionike VET mobilnosti. Asociacion Mundus pomoći će nam organizirati učeničku praksu u gradu Zaragozi u Španjolskoj za 40 učenika iz škola članica konzorcija i smještaj četvorico nastavnika iz konzorcija.
Svaka škola sudionica planira poslati 10 učenika na stručnu praksu, a u našoj školi sudjelovanje u aktivnostima će biti ponuđeno učenicima 2.K, 3.KE i 4.KE razreda u kojima se učenici školu za strukovne kvalifikacije kemijski tehničar i ekološki tehničar. Za detaljnije upute o postupku selekcije učenika pratite internetsku stranicu škole gdje će uskoro biti objavljen natječaj za prijavu učenika.
Projekt FRE je prvi u nizu koji želimo zajednički provesti u konzorciju i zahvaljujući tom iskustvu nastaviti suradnju u i novim projektima koji će dati dodatnu vrijednost i našim školama.
Za sve dodatne informacije i upite u vezi provedbe projekta i ostalih informacija kontaktirajte školskog koordinatora projekta – profesora Gorana Gotlibovića na adresu elektroničke pošte: goran.gotlibovic@skole.hr

 

Natjecaj za sudjelovanje nastavnika u Erasmus+ mobilnosti_1

Natjecaj za sudjelovanje nastavnika u Erasmus+ mobilnosti_2

Natjecaj za sudjelovanje ucenika u Erasmus+ mobilnosti_1

Natjecaj za sudjelovanje ucenikau Erasmus+ mobilnosti_2

Rezultati natjecaja za sudjelovanje nastavnika

Rezultati natjecaja za sudjelovanje ucenika_2_final