Rezultati poziva na dostavu prijave za sudjelovanje u projektu mobilnosti
u školskoj godini 2023./2024.

Nakon provedenog vrednovanja pristiglih prijava i proteka žalbenog roka po pozivu za sudjelovanje učenika u projektu objavljujemo konačan poredak prijavljenih učenika Prirodoslovne i grafičke škole.

Napomena: Odabrani sudionici i rezerva (prvih devet kandidata pojedinog smjera) dužni su pohađati strukovne, pedagoške, jezične i kulturološke pripreme te sudjelovati u diseminaciji projekta.

Za više informacija možete se obratiti: pgsri@hi.t-com.hr
U Rijeci, 27. prosinca 2023.