Predmet proučavanja filozofije

Glavni zadatak filozofije jest ispitati i razumjeti ideje kojima se svakodnevno koristimo, a da o njima ne razmišljamo. Povjesničar može pitati što se dogodilo u nekom vremenu u prošlosti, filozof će se pitati što je vrijeme. Matematičar može istraživati odnose među brojevima, filozof će se pitati što je broj. Fizičar će se pitati od čega su sačinjeni atomi ili kako objasniti gravitaciju, filozof će se pitati kako možemo znati da postoji nešto izvan naših vlastitih umova. Psiholog može istraživati kako djeca uče jezik, filozof će se pitati kako riječi uopće imaju značenje. Svatko se može pitati je li krivo ušuljati se u kino, a da se ne plati ulaznica, filozof će pitati što postupke čini pravim ili krivim.
(Niegel, Što sve to znači?)

Filozofija od samih početaka ima dva različita predmeta koja se smatraju usko povezanim. S jedne je strane ona smjerala teorijskom razumijevanju strukture svijeta, a s druge je pak pokušavala otkriti najbolji mogući način života. Od Heraklita do Hegela, pa i do Marxa, dosljedno je pokušavala imati u vidu obje strane: nije bila ni čisto teorijska ni čisto praktična, već je tražila teoriju svijeta na kojoj bi se mogla utemeljiti praktična etika.
(Russell: Unpopular Esseys)

 

U eseju odredite i problematizirajte sljedeće pojmove:

– filozofija, teorijska filozofija, praktična filozofija, filozofske discipline, znanost, broj, jezik,
svijet, vrijeme, filozofija odgoja

Zadatak riješite prema sljedećim natuknicama:

Koje predmete proučavanja filozofije navodi Russell? Kakva je povezanost među njima?

Koja su pitanja koja si, prema Niegelovom mišljenju, postavljaju filozofi?

Kako se u filozofiji određuju navedeni pojmovi?

Koje filozofske discipline obuhvaćaju spomenuta pitanja? Koja su još pitanja tipična za te discipline?

Što je filozofija? U kakvom je odnosu filozofija spram znanosti općenito i naspram pojedinih znanosti?

U kakvom su odnosu filozofija i svakodnevni život?

U eseju navedi i neke od predloženih primjera:
1. Koja još područja proučavanja postoje u okviru filozofije? Koje ih filozofske discipline proučavaju?
2. Navedite neke od najutjecajnijih pravaca koji se javljaju u povijesti filozofije? Na koja filozofska pitanja oni daju svoj odgovor?
3. Navedite neke termine specifične za filozofiju i njihova određenja.