Proračun 2023

Obrazlozenje izvrsenja plana
Tablica ogledni format izvjestaja o izvrsenju PK JLPRS-2023
Plan nabave 2024
Biljeske 01_01-31_12_2023
Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8_1_3_xlsx
Obrazlozenje financijskog plana za 2024 i projekcija
Fin_plan_2024_i_projekcije za 2025_2026
Izmjene_plana_2023
Izvrsenja plana 30_06_23
obrazlozenje
Biljeske uz REBALANS_I_za 2023
Rebalans I_2023-Konsolidirani prihodi
Rebalans I_2023-Konsolidirani rashodi
Rebalans I_2023-PRORACUNSKA SR-Rashodi
Rebalans I_2023-Proracunski prihodi
Biljeske 01_01-31_12_2022
Obrasci
Obrazac_za_planiranje_prenesenog_viska_manjak proracunskih_korisnika-2023-2024-2025
Obrazlozenje_financijskog_plana_za_2023_i projekcija
Posebni dio-Prihodi rashodi po nositeljima_korisnicima i programima
Privitak 3-Rashodi po funcijskoj klasifikaciji
Privitak 6 – Zahtjev za dodatnim limitima
Privitak br 2-RACUN PRIHODA I RASHODA_s dodatnim sred
Sazetak u fin_planu za 2023

Izvještaj o radu Škole

izvješće o radu Škole za 2021-2022

Proračun 2022

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. god

Bilješke uz polugodišnji izvještaj o ostarenju financijskog plana za 2022.

Proračun 2021

Izvjestaj_o_izvrsenju-ostvarenju_financijskog_plana_za_2021 s obrazloženjem

Tablice-Obvezne bilješke uz Bilancu (002)

Bilješke 01.01.-31.12.2021.

Obrasci

Proračun 2020

Izvjestaj_o_izvrsenju-ostvarenju_financijskog_plana_za_2020

Bilješke 01.01.-31.12.2020.

2020 – Proracun