Humanitarne aktivnosti u školi

Jedno od obilježja Prirodoslovne i grafičke škole je sudjelovanje u raznim humanitarnim akcijama, s ciljem da se kod učenika potiče i razvija socijalna osjetljivost i pozitivno ozračje. Ljubav, solidarnost, požrtvovnost, nesebičnost – kvalitete su koje se nastoji kod učenika osnažiti kako bi postale dio njihovog životnog stila.

Neke od humanitarnih aktivnosti koje se održavaju u školi:

  • Dan kolača
  • Crveni križ
  • Posjet Dječjoj bolnici Kantrida
  • Posjet  Caritasovo domu za žene i djecu – žrtve obiteljskog
  • Posjet dječjem Domu “Ivana Brlić Mažuranić ” u Rijeci i Lovranu
  • „Za 1000 radosti“ – Božićna akcija Caritasa