Kako izabrati zanimanje

Ispravno izabrano zanimanje je ono za koje se pojedinac može s uspjehom školovati, u kojem može očekivati najbolje radne rezultate i dobiti odgovarajuće zaposlenje.

Odluku o izboru svog budućeg zanimanja nije lako niti jednostavno donijeti. Prije donošenja odluke treba prikupiti što veći broj informacija o sebi, zanimanjima, mogućnostima upisa i zapošljavanja. Čovjek mora znati raditi u svom zanimanju. To znači da još u tijeku obrazovanja mora steći neophodna znanja za uspješno obavljanje poslova. Isto tako, potrebno je da bude fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova u okviru svog zanimanja.

Svaki čovjek je neponovljiv fenomen i rađa se sa sebi svojstvenim sklopom potencijala koje svojom aktivnošću, razvija u sposobnosti, a u svojim čuvstvenim reakcijama i u odnosima prema sebi i drugima ponaša se na, za sebe, karakterističan način. Individualne karakteristike svakog čovjeka, onaj su faktor koji bi trebao odrediti izbor njegova budućeg zanimanja.

Izbor pravca profesionalnog razvoja ozbiljan je i odgovoran čin, jer pravilan izbor osigurava uspješnost i zadovoljstvo u radu i time čini osnovnu pretpostavku za punu afirmaciju ličnosti. Izbor je pravilan kad postoji usklađenost između zahtjeva odabranog zanimanja i psihološke strukture ličnosti ( sposobnosti, interesa, osobina ličnosti), fizičkih osobina, zdravstvenog stanja i kada postoje mogućnosti za poslovanje.

Zanimanja su mnogobrojna i postavljaju različite zahtjeve u pogledu čovjekovih sposobnosti, crta ličnosti, znanja, vještina i navika, a ljudi se međusobno u tim karakteristikama razlikuju.

Najvažniju osobinu pojedinca koja omogućava uspješno obavljanje određenih vrsta aktivnosti čine sposobnosti. Razlikujemo:
1. tjelesne sposobnosti
2. sposobnosti čula/ osjeta
3. mentalne sposobnosti
4. psihomotorne sposobnosti

Tjelesne sposobnosti označavaju opće zdravstveno stanje organizma, izdržljivost, snagu i antropometrijske karakteristike. Zdravstvene smetnje, kao što su deformiteti ekstremiteti, kralježnice, kronične bolesti, spuštena stopala itd., smatraju se kontraindikacijama za niz zanimanja. Tako, u zanimanjima gdje se pretežno stoji, ne mogu raditi osobe sa spuštenim stopalima, proširenim venama i sl.

Sposobnosti čula/osjeta vezane su za rad osjetila: vida, sluha, ravnoteže, okusa, njuha itd. Neke od ovih sposobnosti ( vid, sluh ) važne su za većinu zanimanja: tehnički crtač mora imati dobar vid, kuhar dobro razvijen okus i njih, limar ne smije imati oštećen sluh i sl.

Mentalne sposobnosti označavaju stupanj razvijenosti općih i posebnih intelektualnih funkcija. Razvijenost opće intelektualne sposobnosti očituje se u osjetljivosti za problem, snalaženje u novim napoznatim situacijama, a posebnih sposobnosti u lakoći zapamćivanja, računanja, pismenog i usmenog izražavanja, razumijevanja tehničkog problema i drugog. Neophodno je znati koje mentalne sposobnosti i u kojem stupnju neko zanimanje traži i procijeniti da li vlastite sposobnosti odgovaraju tim zahtjevima.

Psihomotorne sposobnosti dolaze do izražaja u zanimanjima koja zahtjevaju dobru opću spretnost, spretnost ruku i prstiju, stabilnost pokreta, usklađivanje pokreta ruku i očiju itd.

Osim sposobnosti, za uspjeh u zanimanju važno je da crte ličnosti (kao što su: samopouzdanje, samostalnost, lakoća uspostavljanja kontakta s drugima, povučenost, pedantnost, strpljivost, staloženost i dr.) odgovaraju zahtjevima zanimanja. Zbog toga moramo znati koji se zahtjevi i u pogledu crta ličnosti postavljaju kod određenog zanimanja i da li to odgovara našoj ličnosti.

Važan poticaj za bavljenje nekom djelatnošću predstavljaju interesi. Oni su raznoliki. Stoga, uzeto šire, govorimo ointeresu za tehniku, interesu za socijalni rad, interesu zaadministrativni rad, interesu za poslovanje s ljudima itd. Opredjeljujemo se za onaj pravac profesionalnog razvoja za koji imamo interes, ali moramo biti svjesni toga da se određeni profesionalni interes može zadovoljiti u nizu srodnih zanimanja jedne struke.

Kao što vidimo, izbor zanimanja nije lak zadatak, no on postaje još i složeniji kada obratimo pažnju na:
– broj planiranih učeničkih mjesta u pojedinim zanimanjima
– opće i posebne uvjete upisa
– mrežu srednjih škola
– financijske mogućnosti i
– mogućnosti zapošljavanja.

Mnogo je činilaca na koje valja paziti. Niti jednog od njih ne smijemo potisnuti ili podcijeniti.

Planom upisa ograničen je broj učeničkih mjesta za obrazovanje u pojedinim zanimanjima. Zbog toga svakako je važan školski uspjeh, koji je izlučan kriterij za upis u srednju školu. Naime, srednje škole upisuju učenike na osnovu općeg uspjeha i uspjeha iz značajnih predmeta u VII. i VIII. razreda osnovne škole (ljestvica poretka učenika dobiva se zbrajanjem školskih ocjena).

Prije izbora zanimanja temeljito moraš razmisliti:

  • za koje zanimanje imaš toliko interesa i sposobnosti da u njima uistinu uspiješ
  • kakav uspjeh postižeš u školi
  • koje je to zanimanje u kojem si spreman prevladati sve prepreke i teškoče s kojima se budeš suočavao
  • u kojem zanimanju imaš najviše izgleda da se stručno osposobljavaš i napreduješ
  • u kojim se zanimanjima lakše nalazi zaposlenje

Ne zaboravi:

  • Osim zanimanja tvojih roditelja ima mnogo drugih zanimanja
  • Kad se odlučiš za zanimanje, odlučuješ se da radiš u tom zanimanju, a ne samo da pohađaš školu za to zanimanje.
  • Slab školski uspjeh ne znači da su i tvoje sposobnosti slabe, ali ti ograničava mogućnosti upisa. No, ako imaš jasan i čvrst profesionalni cilj i spreman si uložiti i trud i vrijeme uvijek postoji put iako mukotrpniji, do ostvarenja cilja.
  • Svako zanimanje ima svoje svijetle i tamne strane.