Adresa Vukovarska 58, 51000 Rijeka

E-mail pgsri@hi.t-com.hr

Radenko Bradić, dipl. ing. graf.

097/6681-888

Iva Štefanić Hlača, dipl. pravnik

051/675-740

Mirjana Šalić dipl. oec.

099/6041-510

Sonja Crnić, dipl. psiholog

051/675-738Jelena Vukobratović, dipl. pedagog

099/2680-668

ADMINISTRACIJA − ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9.30 do 11.30 sati u jutarnjoj smjeni, a od 15.30 do 17.30 u popodnevnoj smjeni

- TAJNIŠTVO − od 9.00 do 13.00 sati, svakim radnim danom

- RAVNATELJ − stranke prima prema prethodnom dogovoru

- STRUČNI SURADNICI − izvan rada s učenicima i zaposlenicima Škole, stranke primaju prema prethodnom dogovoru

- VODITELJICA RAČUNOVODSTVA − stranke prima prema prethodnom dogovoru

Svaku promjenu radnog vremena Škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama i na vidljivom mjestu na ulazu u službene prostore Škole.

Pošalji upit

Gdje se nalazimo