Adresa
Vukovarska 58, 51000 Rijeka

E-mail
pgsri@hi.t-com.hr

Gdje se nalazimo