Adresa Vukovarska 58, 51000 Rijeka

E-mail pgsri@hi.t-com.hr

Radenko Bradić, dipl. ing. graf.

097/6681-888

Iva Štefanić Hlača, dipl. pravnik

051/675-740

Mirjana Šalić dipl. oec.

099/6041-510

Sonja Crnić, dipl. psiholog

051/675-738Jelena Vukobratović, dipl. pedagog

099/2680-668

Radno vrijeme sa strankama radnim danima je sljedeće:

RAVNATELJ - od 8 do 14 sati u jutarnjoj smjeni;
od 14 do 20 sati u popodnevnoj smjeni.

TAJNIŠTVO - od 8 do 14 sati

ADMINISTRACIJA - od 8 do 13.30 sati u jutarnjoj smjeni;
od 14 do 18 sati u popodnevnoj smjeni.

PEDAGOG I PSIHOLOG - 8 do 14 sati u jutarnjoj smjeni;
od 14 do 20 u popodnevnoj smjeni.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA - od 9.30 do 10.30 sati

- U svrhu obostrane suradnje i rješavanja svakog konkretnog slučaja svake pojedine stranke, preporuča se najava dolaska (telefonski ili e-mailom) i obostrani dogovor glede termina za prijem stranke.

Pošalji upit

Gdje se nalazimo