Adresa
Vukovarska 58, 51000 Rijeka

E-mail
pgsri@hi.t-com.hr

Gdje se nalazimo

Radenko Bradić, dipl. ing. graf.
097/6681-888
Iva Štefanić Hlača, dipl. pravnik
051/675-740
Mirjana Šalić dipl. oec.
099/6041-510
Sonja Crnić, dipl. psiholog
051/675-738

Jelena Vukobratović, dipl. pedagog
099/2680-668
051/675-732
099/2680-669