UPISI UČENIKA U 1. RAZRED  ŠKOLSKE GODINE 2021./2022.

NATJEČAJ

Odlukom o upisu učenika/ica u 1. razred u školskoj godini 2021./2022. Škola će upisati:

  1. U gimnazijski program – PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA 1  razredni odjel
  2. U programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 4 razredna odjeljenja

 

POSEBAN DIO TEKSTA NATJEČAJA za upis učenika u I. razred  srednje škole  za školsku godinu  2021./2022.

PRIRODOSLOVNE I GRAFIČKE ŠKOLE RIJEKA

(Vukovarska 58, Rijeka; tel. 675 740, 675 738  www.ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr/e-mail: pgsri@hi.t-com.hr)

Škola je odredila bodovni prag za 2 obrazovna programa/zanimanja: medijski tehničar i web dizajner.

ŠKOLA VRŠI PROVJERU ZNANJA STRANOG JEZIKA  KOJEGA  UČENICI NISU UČILI U OSNOVNOJ ŠKOLI, A ŽELJELI BI GA UČITI U SREDNJOJ ŠKOLI, KAO PRVI STRANI JEZIK.

Za navedenu provjeru potrebno je u školu dostaviti pisani zahtjev kandidata do:

  • ponedjeljka, 21. 6. 2021. godine za učenike s teškoćama u razvoju
  • srijede, 30.6. 2021. godine za ostale redovne učenike

PROVJERA  ZNANJA STRANOG JEZIKA  ODRŽAT ĆE SE U:

  • srijedu, 23.6. 2021. godine u 9:00 sati za učenike s teškoćama u razvoju
  • četvrtak, 1. 7. 2021. godine u 9:00 sati za ostale redovne učenike

 

Provjera likovne sposobnosti ili senzibiliteta  provodi se samo za zanimanje/obrazovni program Grafički uredni-dizajner!

Za navedenu provjeru potrebno je izršiti  direktnu prijavu u ŠKOLU putem  ŠKOLSKOGA  OBRASCA  (nalazi se na web stranici škole). Obrazac treba popuniti i POSLATI  ELEKTRONIČKIM PUTEM na  e-mail: pgsri@hi.t-com.hr do:

– petka, 18. 06.2021. godine za učenike s  teškoćama u razvoju

– utorka, 29. 06.2021.  godine  za OSTALE REDOVNE UČENIKE  

Provjera  likovne sposobnosti ili senzibiliteta  održat će se u prostorijama škole u:

– ponedjeljak, 21.6.2021. godine u 9. sati za učenike s teškoćama u razvoju

– srijedu, 30.6.2021. godine u 9. sati za sve ostale učenike

Na ispit je potrebno  donijeti  PRIBOR  ZA LIKOVNI :

– OLOVKU 3B

– TEMPERA BOJE

– VODENE BOJE

– PALETU

– SET KISTOVA

– ČAŠU ZA VODU

– BLOK ZA  CRTANJE BR. 5

KANDIDATI/KINJE NE PLAĆAJU POSTUPAK PROVJERE LIKOVNIH SPOSOBNOSTI.

Priloženi dokumenti:

ObrazacPredprijaveZaLikovni2021-2022

DODATNA PROVJERA DAROVITOSTI ZA LIKOVNO IZRAŽAVANJE I SENZIBILITET  PREDUVJET JE ZA UPIS  U ČETVEROGODIŠNJE ZANIMANJE GRAFIČKI/A UREDNIK/CA-DIZAJNER/ICA I IMA IZLUČNI ZNAČAJ (to znači da ukoliko kandidat/kinja ne zadovolji na  provjeri nema mogućnosti apliciranja/upisa  u taj obrazovni program bez obzira na uspjeh u znanju).

Priznajemo položeni ispit provjere likovnog izražavanja i senzibiliteta provedenoga u Školi za primjenjenu umjetnost u Rijeci (ŠPUR).

VAŽNO- za grafičke urednike-dizajnere OBAVEZNA je i prijava u sustav upisi. hr do ponedjeljka, 28. lipnja 2021.  godine.

NAKNADA ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA, propisana  točkom  XIX.  Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole, u  iznosu od 250,00 kuna, uplaćuje se na žiro račun Škole tek početkom nastave u rujnu 2021. godine, a  temeljem Ugovora o sudjelovanju u plaćanju povećanih troškova obrazovanja, kojeg će Škola  sklopiti s roditeljima/starateljima.

 

Potpisani obrazac o upisu u I. razred srednje škole (UPISNICA) i dokumenti koji su uvjet za upis u

određeni program obrazovanja srednje škola, (npr. potvrda nadležnog školskog liječnika, svjedodžba medicine rada, odnosno obiteljskog liječnika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava i bodovi za upis, kao: zdravstveni dokumenti, potvrde Centra za socijalnu skrb, mišljenja tima za profesionalnu orijentaciju i sl.)   šalju se isključivo  ELEKTRONIČKIM PUTEM od  12. – 13. 7. 2021. godine  na  e-mail: pgsri@hi.t-com.hr

UPISNICU ELEKTRONIČKIM PUTEM MOŽE POSLATI SAMO RODITELJ/SKRBNIK, A U e-poruci DUŽAN JE DOSTAVITI I SVOJ OSOBNI KONTAKT ( BROJ TELEFONA, MOBITELA) KAKO BI GA ŠKOLA MOGLA KONTAKTIRATI.

NAVEDENI DOKUMENTI I UPISNICA MOGU BITI  SKENIRANI ILI FOTOGRAFIRANI I POSLANI NA NAVEDENU ELEKTRONIČKU  ADRESU

Navedene dokumente u ORIGINALU  dostavljaju  učenici  PRVOG DANA NASTAVE U RUJNU 2021. godine i predaju razrednicima.

 

DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA ZA UPIS TEMELJEM ODLUKE O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA  UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. DETALJNO SU NAVEDENI NA MREŽNOJ STRANICI NACIONALNOGA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRIJAVA I UPISA U SREDNJU ŠKOLU ( NISpuSŠ): upisi.hr

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

 

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupaka Datum
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 24. 5. – 1. 7. 2021.
• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 26. 6. 2021.
• Početak prijava redovitih učenika u sustav 24. 5. 2021.
Početak prijava obrazovnih programa 25. 6. 2021.
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28. 6. 2021.
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29. 6. – 1. 7. 2021.
• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 1. 7. 2021.
• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 5. 7. 2021.
• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 6. 7. 2021.
• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2021.
• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

9. 7. 2021.
• Objava konačnih ljestvica poretka 10. 7. 2021.
• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

12. – 14. 7. 2021.
• Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 15. 7. 2021.
• Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 10. 8. 2021.

Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupaka Datum
• Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2021.
• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23. 8. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 25. 8. 2021.
• Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 23. 8. 2021.
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24. 8. 2021.
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 25. 8. 2021.
• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

• Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

25. 8. 2021.
• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

26. 8. 2021.
• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

27. 8. 2021.
• Objava konačnih ljestvica poretka 28. 8. 2021.
• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

30. 8. – 31. 8. 2021.
• Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 1. 9. 2021.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

XII.

Opis postupaka Datum
• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 24. 5. – 14. 6. 2021.
• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 24. 5. – 7. 6. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 24. 5. – 14. 6. 2021.
• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 24. 5. – 17. 6. 2021.
• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 17. 6. 2021.
• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav i podnošenje prigovora 21. – 23. 6. 2021.
• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. – 24. 6. 2021.
• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 25. 6. 2021.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 16. 8. – 17. 8. 2021.
• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH 16. 8. – 17. 8. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 16. 8. – 17. 8. 2021.
• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a 16. 8. – 18. 8. 2021.
• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata 18. 8. 2021.
• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 19. 8. 2021.
• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 21. 8. 2021.
• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa 21. 8. 2021.

 

 

 

                                      Ravnatelj

Dipl. Ing. Radenko Bradić