Prirodoslovna i grafička škola Rijeka je

 • otvorena
 • inovativna
 • kreativna
 • polivalentna

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka prepoznatljiva je u svojoj sredini kao “otvorena škola” koja je svojom uspješnom komunikacijom prvenstveno s učenicima, ali i roditeljima, pokrenula niz aktivnosti i projekata povezujući se sa brojnim suradnicima, volonterima, donatorima u lokalnoj zajednici, međunarodnoj suradnji i projektima Europske unije u odgoju i obrazovanju.

Svi naši programi su četverogodišnji:

 • prirodoslovna gimnazija
 • kemijski tehničar
 • ekološki tehničar
 • medijski tehničar
 • web dizajner
 • grafički urednik-dizajner
 • intermedijski fotograf
 • grafički tehničar tiska
 • grafički tehničar dorade

Posebnosti škole:
Kontinuirani rast i razvoj programa obrazovanja, uvođenje novih zanimanja, opremanje i osuvremenjivanje praktikuma vlastitim radom i prihodom. Otvorenost,inovativnost,raznolikost,dinamičnost u razvoju školskih programa. Dobra školska klima i kultura! Stalni porast interesa učenika, povećan upis. Uključenost u ERASMUS projekte prirodoslovlja i multimedije.

Brojni školski projekti: GLOBE, Proizvodni rad učenika u grafičkim radionicama. Školski list, humanitarni projekti, preventivni programi i projekti. Kreativan rad učenika kroz školske projekte.

Terenska, projektna nastava realizira se u mnogim područjima (geografija,biologija, ekologija povijest, grafički dizajn, fotografija, fizika i drugim.) U školi uspješno rade brojni izvrsni sportaši, reprezentativci. Ponosni smo na rezultate u brojnim natjecanjima na kojima postižemo visoka mjesta u području grafike i kemije, projektima GLOBE, EKO škole te državnim strukovnim natjecanjima.

Mi smo škola koja stvara i svojim radom modernizira život škole. Mi smo škola koja i nakon škole omogućuje dodatne edukacije, prekvalifikacije. Godinama ostvarujemo brojna partnerstva čime uključujemo vanjske suradnike u nastavni proces ( mladi znanstvenici, bivši učenici i dr.). Uključivanje Vijeća roditelja u sve sfere djelovanja i aktivnosti.

IZUZETNO DOBRA I DOBRO OPREMLJENA!

 

Mi smo škola u kojoj su zastupljeni različiti programi i projekti i izvan redovne nastave. Primjerice:

Međunarodni projekti na kojima radimo već više od dvadeset godina

1. EKO škola

Imamo dijamantnu Zelenu zastavu – svake godine sudjelujemo na državnim natjecanjima s visokim plasmanima, a na županijskoj razini često budemo prvi ili drugi.

2. GLOBE projekt

Na državnim natjecanjima godinama budemo najbolji u posebnim projektima na kojima se radi. Oba projekta se realiziraju u suradnji s lokalnom zajednicom i udrugama županije. Državni i županijski projekti: Uključivanje u kreativne natječaje (Siemens, DM, L’Oreal, Dizajniraj svoju bilježnicu, Tetra-pak…) Uključivanje u eko projekte lokalne zajednice (INA, Park prirode Učka…) Rad s nadarenim učenicima kroz radionice, okrugle stolove, predavanja, prezentacije Fotografski projekti (“Čije je ovo, ovo nije moje”, “Prozor”…)

Projekti škole

Mnoge su izvannastavne aktivnosti, dodatni i dopunski sadržaji koji se odvijaju u Školi. U školi postoji i obrazovanje odraslih za sve obrazovne programe koji postoje i u redovnoj nastavi. Organiziramo izlete, ekskurzije, druženja u otvorenim danima škole itd….