Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

nalazi se na adresi Vukovarska 58, u secesijskoj zgradi koju je projektirao arhitekt Paolo Grassi kao vojarnu za bataljon Bana Jelačića. Otvorena je 1912. godine, ali na žalost iz nje su krenule primorske regimente na ratišta Piave.

U tijeku preobrazbe školstva djelovale su :

Tehnička škola

Tehnička škola djelovala je u razdoblju 1945. – 1972. godine, struke:

 • brodograđevna
 • brodostrojarska
 • elektro
 • kemijska

Tehnički školski centar

U razdoblju od 1973. – 1977. godine

CUO industrijsko tehničkih kadrova

CUO industrijsko tehničkih kadrova nastaje spajanjem Tehničkog školskog centra i Metalsko saobraćajnog školoskog centra 28. 12. 1977. godine. (razdoblje od šk. god. 1977./78. do 1982./83.)

 • pripremni stupanj
 • završni stupanj – struke – metalska
 • brodograđevna
 • građevinska
 • drvoprerađivačka
 • grafička
 • kemijsko tehnološka
 • prometna

Tehnološko-saobraćajni školski centar

Tehnološko-saobraćajni školski centar djeluje od 26. 12. 1983. ( razdoblje od šk. god. 1983./84. do 1991./92.), struke:

 • energetika
 • kemijsko tehnološka
 • prehrambena
 • cestovni promet

Kemijsko tehnološka škola

Kemijsko tehnološka škola djeluje od 21. 12. 1992. (razdoblje od šk.god. 1992./93.), 11. 06. 1998. godine mijenja naziv u Kemijsko-grafička škola.

Prirodoslovna i grafička škola

12.08.2008. u školu se uvode novi smjerovi i od tada djeluje kao Prirodoslovna i grafička škola Rijeka.