Program: „Tako je lijepa ta Rijeka“ – Projektni dan

Program: svi strukovni i gimnazijski program
Razred: od I. do IV. razreda
Nastavnica: Sonja  Crnić

Program: Program estetskog uređenja škole                              
Nositelji: svi korisnici ustanove
U čišćenje okoliša i uređenje zelenih površina kao i svake godine uključit će se EKO ODBOR pod vodstvom profesora Željka Grgurića i Ivane Lalić. Akcije čišćenja, u kojima će sudjelovati, svi odvijat će se svakog prvog tjedna u mjesecu tijekom školske godine, a Eko-patrola koja snima tjednu situaciju na terenu (u školi i oko škole  ukazat će na najugroženije punktove oko škole. U prostorijama škole obuhvatit će se sadržaj zidnih ormarića – II kat – sadržajima kemijske struke.

U hodnicima I. kata biti će trajni izložbeni prostor učeničkog likovnog, grafičkog i  literarnog   stvaralaštva. Voditelj Melita Hlastec – Ljubačev, prof., bibliotekarka. U hodnicima I. kata  i dalje će biti postavljen pano za tematska obilježavanja tijekom godine, a aktivnosti vodi prof. Biserka Knežević.

Aktivi će inovirati panoe u učioničkom prostoru (zidne slike)

Poseban program uređenja škole pripremit ćemo za blagdan Božića kao i ranijih godina.  U natjecateljskom duhu svaki će razred urediti svoju matičnu učionicu, a oni najvrjedniji dobit će prigodan poticaj – realizatori: Sonja Crnić /stručna suradnica – psihologinja i razrednici. Sudionici projekta kreativnog zbrinjavanja otpada na hodniku drugog kata tehnikom salvetiranja uređivat će zidne novine.