Završni radovi
Vremenik izrade završnih radova

Izbor tema za izradbu završnog rada: od 16. – 31.10.2018. (prijaviti se mentoru/ici)

Predaja završnog rada mentoru 18. – 22.03.2019. od 8:00 do 14:00
(učenici moraju predati korigiran i ispravljen elaborat i praktični rad mentoru)

Predaja i prijava obrane završnog rada Školi, sa ocjenom mentora: 28.- 29.03. 2019. od 14:00 do18:00
Obrana završnog rada od 26.06 – 05.07.2019.

Predaja radova:

Elaborati

Predaju se 3 elaborata, obavezno uvezana spiralnim uvezom. jedan originalni primjerak u boji i  dva istovjetna crno-bijela. Prilikom prijave u administraciju predati original, ostala dva u dogovoru s mentorom (sprema ih mentor ili učenik, donose se na obranu završnog rada).

Praktičan rad:

  • Web dizajneri i medijski tehničari imaju obavezu spremanja praktičnog rada na CD/DVD u prilogu elaborata koji se predaje u administraciju (zalijepljen, fiksiran na koricu)
  • grafički urednici obavezni su svoj gotov praktični rad isprintati i opremiti u gotovom kvalitetnom tiskarskom i doradnom obliku do 23.3.2018.