Temeljem donesene Odluke Župana Primorsko-goranske županije od 24.svibnja do 28.svibnja 2021. nastava će se za sve učenike SŠ na području Primorsko- goranske županije odvijati prema MODELU A (nastava u školi uživo) izuzev učenika maturanata koji će prema preporuci ministra prof.dr.sc.Radovana Fuchsa  24. i 25. svibnja pohađati nastavu prema MODELU C (nastava na daljinu).

Nastavu u školi uživo započinjemo u poslijepodnevnoj smjeni od 14:00 sati prema poslijepodnevnom rasporedu sati, s izmjenama u rasporedu za 25.svibanj (vrijedi i za online nastavu).

 

Priloženi dokumenti:

Odluka župana o provedbi nastave u SŠ u PGŽ 24_28_5

MZO_organizacija_nastave_za_maturante_-_kopija

Izmjena rasporeda za 25.5