Dragi maturanti i maturantice,

svečana podjela svjedodžbi završnog razreda biti će u petak, 9. srpnja 2021. godine u 212,  prema sljedećem rasporedu:

9:00   –  4. PG

9:30   – 3. F i 4. KE

10:00 – 4. M i  4. UW

 

Ravnatelj

Dipl.ing.graf.teh. Radenko Bradić