U sklopu promotivnih aktivnosti za Petu zimsku školu kemije, u 
Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka u periodu od 24. do 26. 11. 
2021. godine održat će se tri radionice iz kemije (po jedna svaki dan) za tri grupe 
srednjoškolaca „Analizom pogodi koja je sol u vodi“. Svaka radionica 
traje tri školska sata i održat će se u jutarnjoj smjeni. Točni datumi 
će se objaviti kada se po prijavama formiraju grupe. Voditelj 
radionice će biti doc. dr. sc. Tomislav Portada, kemičar zaposlen na 
Institutu Ruđer Bošković, koji će voditi i Petu zimsku školu kemije. 
Suvoditelji će biti dipl. ing. Jasmin Poljak i student kemije Emanuel 
Pištan. Zimska i ljetna škola kemije su tradicija na PGŠRi i već pet 
godina godina promiču znanost i stjecanje vještina u kemijskom 
laboratoriju.

Zainteresirani učenici se mogu prijaviti na https://forms.gle/TRfxWXANMgYdxdv6A

U slučaju poteškoća s prijavom možete se javiti na jasmin.poljak@skole.hr.
Radionicu i Petu Zimsku školu kemije omogućuje sponzor INA-Industrija 
nafte, d.d.