Danas se u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka održalo gostujuće predavanje poduzeća Lloyds Digital iz Labina namijenjeno učenicima koji pohađaju smjer web dizajner. Predavači Adriano Atanasković i Goran Kučan koji su ujedno i bivši učenici, prezentirali su svoj rad u realnom IT sektoru s namjerom da učenicima približe svijet struke i mogućnosti nakon završenog školovanja.