Rezultati provjere sposobnosti likovnog izražavanja i senzibiliteta imaju izlučni karakter.

Provjera održana u ponedjeljak, 3.7.2023.
Na popisu nema kandidata koji su provjeru prošli u ŠPUR-u, čije rezultate priznajemo.
Svi rezultati bit će upisani i u sustav upisi.hr bodovani kao 1=zadovoljava, 0=ne zadovoljava

  Popis kandidata/kinja      
Red. Br. PREZIME I IME ZADOVOLJAVA NE ZADOVOLJAVA
1. AL NEMRAT ARIN 1
2. BOROVAC ARIEN 1
3. BRDAR MAGDALENA 1
4. BUONAGURA CHIARA 1
5. ČUGALJ LUCIJA 0
6. ČARGONJA TEA 1
7. DRAGOJEVIĆ KARLO 1  
8. ĐIRLIĆ DUJE 1  
9. FRANJKOVIĆ DAMJAN 1
10. HAUZER ĐURĐEVIĆ DORIAN 1
11. HLIEBOVA TETIANA 1
12. JAKOVAŠIĆ MORENA 1  
13. JERČINOVIĆ EMA 1  
14. JURASIĆ SARA  1
15. KARABAIĆ MAI 1
16. KARABAIĆ VID 1  
17. KERČEVIĆ HANNA 0
18. KEŠKIĆ EVA 1
19. KISELEV MIHAEL 1
20. KOVAČEC  NOAH GABRIEL  0
21. KRZNARIĆ MAJA PAOLA 1
22. LENŽER HANNAH 0
23. LUŠIĆ LUCIJA 1
24. MACOVSCAIA SOFIA 1
25. MIČKA ALESSIA 1
26. MOČINIĆ DEA 1
27. MUHVIĆ SARA 1
28. NASTASIĆ MARKO 1
29. NEGOVETIĆ LANA 1
30. NEMEC BAJEC NINA 1
31. PAUKOVIĆ IVA 1
32. PAVIĆ ANTONIA 0
33. PEČEK LANA 1
34. PEHOVAC LARA 0
35. PERKOVIĆ MARIO 0
36. RACETIN REANA 1
37. SERŠIĆ LORENA 1  
38. STANČIN NIKOLINA 0
39. SURAČ EVA 1
40. TALARGIĆ SELENA 1
41. TOMAIĆ ANTEA 1
42. TONČINIĆ KRISTY 1
43. VIDAS KIARA 1
44. VUKASOVIĆ KLARA 1  
45. ZAHARIJA LINA 1
46. ZUPIČIĆ ARON 1

 

NISU PRISTUPILI

  1. BELEŠ LEO
  2. FILIČIĆ TIA
  3. KRUŠKIĆ ROKO

 

Sretno dalje.
Upisno povjerenstvo