Rokovi za definiranje teme, izradu, predaju i obranu završnog rada u zimskom, ljetnom i jesenskom roku u školskoj godini 2020/21 vidljivi su u tablici dolje